Dydaktyka Polonistyczna nr 5 (14) / 2019

Dydaktyka Polonistyczna nr 5 (14) / 2019

ISSN: 2451-0939
Rok wydania: 2019
Liczba stron: 259
Format: B5
Oprawa: broszurowa

 

Rada Redakcyjna

ALICJA JAKUBOWSKA-OŻÓG (redaktor naczelny)
DANUTA HEJDA (metodyka, glottodydaktyka)
DOROTA KARKUT
URSZULA KOPEĆ (językoznawstwo)
ElŻBIETA KOZŁOWSKA
AGATA KUCHARSKA-BABULA (redaktor tomu)
ELŻBIETA MAZUR (literaturoznawstwo)
TADEUSZ PÓŁCHŁOPEK
ZYGMUNT SIBIGA

 

Redaktorzy językowi

WŁADYSŁAW WÓJTOWICZ (artykuły w języku polskim)
AGNIESZKA UBERMAN (artykuły w języku angielskim)

 

 


Strona tytułowa

SPIS TREŚCI / CONTENS

Ryszard Strzelecki
Nadzieja chrześcijańska w ponowoczesnym świecie (istota – utrata – przywracanie)


ANALIZY I INTERPRETACJE

Magdalena Wasielewska
Nawrócenie jako temat poezji – droga Romana Brandstaettera do chrześcijaństwa

Joanna Kogut
Kulturowa recepcja biblijnego „drzewa życia” (w chrześcijańskiej tradycji i lekturze ponowoczesnej)

Aneta Anna Nazarewicz
Człowiek a Bóg w dramatach Amelii Hertzówny

Roman Magryś
Krytyczne myślenie i logika formalna w badaniach literaturoznawczych na przykładzie wybranych utworów Ignacego Krasickiego

Zofia Ożóg-Winiarska, Jerzy Winiarski
Literacka emancypacja romantycznych grup poetyckich w periodykach warszawskich lat 1829–1830. W kręgu „Melitele”

Mateusz Kucab
Lalka i nieobecność. Kilka uwag o bohaterach Wampira Władysława Stanisława Reymonta

Maja Moskwa
Charlie Chaplin – osobowość kina

Marta Bolińska
Synectics by Kornel Makuszyński (Satan from the 7th grade)


KSZTAŁCENIE LITERACKIE, JĘZYKOWE, GLOTTODYDAKTYKA

Jolanta Fiszbak
O problemach, potrzebach i zadaniach uniwersyteckich jednostek metodycznych (głos w dyskusji)

Beata Burska-Ratajczyk
Niefortunność komunikacyjna relacji nauczyciel – uczeń we współczesnych powieściach dla młodzieży

Katarzyna Świercz
Dydaktyczne aspekty powieści dla dziewcząt na przykładzie wybranych utworów Marty Fox

Maria Ostasz, Marta Pustuła
O zabiegach edytorskich w książkach wspierających rozwój językowy małych czytelników

Mirosław Grzegórzek
Charakterystyka postaci jako forma wypowiedzi w przedwojennych poradnikach metodycznych do nauczania języka polskiego

Urszula Kopeć
Maturzyści o wartościach – deklaracje, oczekiwania, wnioski

Małgorzata Bożek
Fake news w dobie post-prawdy. Teoria i praktyka

Ryszard Jedliński
Reportaż w szkole średniej

Małgorzata Bożek
Polski system producencki. Rola producenta filmowego


RECENZJE I OMÓWIENIA

Marek Nalepa
Skrzywdzony poemat. O książce Jerzego Winiarskiego Wokół „Wojny chocimskiej” Ignacego Krasickiego. Dyskursy możliwe tekstów kultury

Wojciech Kaczmarek
Recenzja książki Ryszarda Strzeleckiego pt. Homo ludens kultury współczesnej, Bydgoszcz 2019