Dydaktyka Polonistyczna nr 4 (13) / 2018

Dydaktyka Polonistyczna nr 4 (13) / 2018ISSN: 2451-0939
Rok wydania: 2018
Liczba stron: 320
Format: B5
Oprawa: broszurowa

 

Rada Redakcyjna

ALICJA JAKUBOWSKA-OŻÓG (redaktor naczelny)
DANUTA HEJDA
DOROTA KARKUT
URSZULA KOPEĆ
ElŻBIETA KOZŁOWSKA
AGATA KUCHARSKA-BABULA
ELŻBIETA MAZUR (redaktor tomu)
TADEUSZ PÓŁCHŁOPEK
ZYGMUNT SIBIGA

 

Redaktor językowy

WŁADYSŁAW WÓJTOWICZ

 


Strona tytułowa

SPIS TREŚCI / CONTENS

RYSZARD STRZELECKI
Prawda człowieka we współczesnej myśli literaturoznawczej


ANALIZY I INTERPRETACJE

ZOFIA OŻÓG-WINIARSKA
Mistyczne żywioły i kosmogoniczny pejzaż w Silviludiach Mario Bettiniego w adaptacji poetyckiej Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

ROMAN MAGRYŚ
Konserwatyzm szlachecki w dobie oświecenia z perspektywy współczesnych postaci polskiego tradycjonalizmu

JOANNA RUSIN
O różnych obliczach sławy Henryka Sienkiewicza na lekcjach języka polskiego (wybrane propozycje)

MATEUSZ KUCAB
W poszukiwaniu straconego Eleuzis. Szekspirowskie i indyjskie inspiracje w Wampirze Władysława Stanisława Reymonta

SYBILLA PIĘTA-KOWALIK
Portret Wiktora Zbyszewskiego w kompozycji Jana Czubskiego – przypomnienie sylwetki rzeszowskiego patrioty

ELŻBIETA MAZUR
Między Herostratesem a Czarną wiosną. O tradycji literackiej u progu dwudziestolecia międzywojennego (na lekcjach języka polskiego w szkole średniej)

AGNIESZKA KOCOT-WIERSKA
Narodziny motywu faustycznego

JOANNA KOGUT
Źródła „duchowości” New Age

ALICJA JAKUBOWSKA-OŻÓG
Wojna we wspomnieniach Jana Darowskiego

ZENON OŻÓG
Od opowieści do modlitwy. Wokół wiersza Rorate coeli Andrzeja Buszy


KSZTAŁCENIE LITERACKIE, JĘZYKOWE, GLOTTODYDAKTYKA

RYSZARD JEDLIŃSKI
Edukacja aksjologiczna na lekcjach polskiego w szkole podstawowej

DANUTA HEJDA
Kształtowanie tożsamości regionalnej mieszkańców Podkarpacia – zarys problematyki4 (13) / 2018

GRAŻYNA RÓŻAŃSKA
Rozważania o patriotyzmie w kontekście wypowiedzi polskich filozofów i tekstów Jacka Kaczmarskiego

PAULINA MOLICKA
Patriotyzm jako wartość w serialu telewizyjnym na przykładzie Czasu honoru. Powstanie

DOROTA KARKUT
Terapeutyczna moc literatury i innych dziedzin sztuki odkrywających sens życia i śmierci

MARIA OSTASZ, MARTA PASTUŁA
Edytorska lektura tomików wierszy Jerzego Ficowskiego, Elżbiety i Witolda Szwajkowskich, Agnieszki Frączek i innych w kontekście ćwiczeń logopedycznych

MIROSŁAW GRZEGÓRZEK
Poloniści wobec charakterystyki postaci. Rekonesans badawczy

MAŁGORZATA BOŻEK
Sztuka pisania reportaży. Z doświadczeń dziennikarki i wykładowczyni przedmiotów specjalistycznych

ALINA CYBULSKA-WAL
Wzmacnianie efektywnej konwersji na linii uczeń – uczeń. Problemy – rozwiązania – modele

MAGDALENA DRZAŁ
„Nowe nowe media” w procesie nauczania języka polskiego jako obcego

MAŁGORZATA JANDA
Kompetencje komunikacyjne w nauczaniu języka polskiego jako obcego na przykładzie tematu zdrowie i higiena

DOBRAWA KULKA
Techniki ludyczne wykorzystywane w nauczaniu gramatyki języka polskiego jako obcego na różnych poziomach biegłości językowej

URSZULA DRAHNY
Scenariusz lekcji języka polskiego dla uczniów szkół polskich poza granicami kraju. A. Mickiewicz, Świtezianka


RECENZJE I OMÓWIENIA

RYSZARD JEDLIŃSKI
Recenzja: Paweł Sporek, Przestrzeń aksjologiczna w wybranych podręcznikach gimnazjalnych do kształcenia literacko-kulturowego (1999–2005)

ELŻBIETA KOZŁOWSKA
Kultura w służbie glottodydaktyki. Bożena Szałasta-Rogowska, Literatura bliska i daleka. Szkice z zakresu glottodydaktyki

URSZULA KOPEĆ
Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Życie bez miłości jest (nie)możliwe”