Dydaktyka Polonistyczna nr 3 (12) / 2017

Dydaktyka Polonistyczna nr 3 (12) / 2017ISSN: 2451-0939
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 259
Format: B5
Oprawa: broszurowa

 

Rada Redakcyjna

ALICJA JAKUBOWSKA-OŻÓG (redaktor naczelny)
DANUTA HEJDA (redaktor tomu)
DOROTA KARKUT
URSZULA KOPEĆ
ElŻBIETA KOZŁOWSKA
AGATA KUCHARSKA-BABULA
ELŻBIETA MAZUR
TADEUSZ PÓŁCHŁOPEK
ZYGMUNT SIBIGA

 

Redaktor językowy

WŁADYSŁAW WÓJTOWICZ

 

Strona tytułowa

SPIS TREŚCI / CONTENS


KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE

ROMAN MAGRYŚ
Gry polityczne z tekstami literackimi Romana Bratnego w polskich czasopismach społeczno-kulturalnych z lat osiemdziesiątych XX wieku

WIESŁAW SETLAK
Rozdźwięki i współbrzmienia, czyli o naturze i kulturze w prozie Andrzeja Stasiuka

JUSTYNA KWOLEK
Outsiderzy poszukujący sensu życia (Mury Hebronu, Biały kruk, Przez rzekę, Dziewięć, Taksim)

ERWINA DYBISZ
"Choć znałam tę rzekę tylko z wysokiego mostu, pozostanie dla mnie czymś najlepszym, co może być" - kresowe retrospekcje w twórczości Teresy Lubkiewicz-Urbanowicz

JOANNA KOGUT
Doświadczenie Krzyża w świadectwach poetyckich

MARIUSZ PACION
Aksjologiczny wymiar kobiecości w poezji Stanisława Grochowiaka

ANNA GODOS
Piękno, rozkosz, nieśmiertelność, czyli co fascynuje współczesną młodzież w powieściach o tematyce wampirycznej

PAULINA BARNAŚ
O ciszy i milczeniu w piosenkach rockowych

KATARZYNA STARK
Jerzy Nowosielski - "Maestro od marzenia"

ANNA STELIGA
Jak "czytać" dzieło sztuki plastycznej?

MIROSŁAW CZARNIK, AGATA FROŃ
Konkurs Sienkiewiczowski 2016 - refleksje po sukcesie / Sienkiewiczowska sztuka opowiadania

BEATA KOTELNICKA
Jak uczyć o Holokauście w szkole ponadgimnazjalnej?


KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE - PROPOZYCJE DYDAKTYCZNE

MAŁGORZATA BORTLICZEK
Historyczny i współczesny językowo-kulturowy obraz stolic Polski na łamach czasopisma "Kumpel"

MIROSŁAW GRZEGÓRZEK
W sieci szkolnych gatunków (auto)prezentacyjnych. W poszukiwaniu prototypu

ALINA CYBULSKA-WAL
Nauka argumentacji - kształcenie krytycznego myślenia

BARBARA SZCZERBIŃSKA
Zeszyt kontaktów jako narzędzie komunikacji szkolnej

ELŻBIETA MAZUR
Kompetencje tekstotwórcze w nauczaniu języka polskiego jako obcego na poziomie B2 i C1 (na przykładzie tekstu argumentacyjnego)


RECENZJE I OMÓWIENIA

DOROTA KARKUT
Byłaś moim niebem., czyli o miłości, która nie umiera