Dydaktyka Polonistyczna nr 2 (11) / 2016

Dydaktyka Polonistyczna nr 2 (11) / 2016ISSN: 2451-0939
Rok wydania: 2016
Liczba stron: 250
Format: B5
Oprawa: broszurowa

 

Rada Redakcyjna

ALICJA JAKUBOWSKA-OŻÓG (redaktor naczelny)
DANUTA HEJDA (redaktor tomu)
DOROTA KARKUT
URSZULA KOPEĆ
ElŻBIETA KOZŁOWSKA
AGATA KUCHARSKA-BABULA
ELŻBIETA MAZUR
TADEUSZ PÓŁCHŁOPEK
ZYGMUNT SIBIGA

 

Redaktor językowy

BOGDAN STRYCHARZ

 

Strona tytułowa

SPIS TREŚCI

 

SZKICE

JERZY WINIARSKI
Drogi pamięci Jerzego Włodzimierza Miszteli


KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE

ROMAN MAGRYŚ
Literacki PR Adama Naruszewicza. Refeksje na marginesach monografi Czytanie Naruszewicza

BOGUMIŁA KOPEĆ
Blaski i cienie życia małżeńskiego w utworach komediowych Walentego Gurskiego

DOROTA KARKUT
Gatunki pisarstwa historycznego w odbiorze uczniów szkół ponadgimnazjalnych

AGNIESZKA KANIA
Niewykorzystany potencjał W pustyni i w puszczy Henryka Sienkiewicza w kontekście kształtowania tożsamości narodowej i kulturowej

MONIKA LACH
Król Maciuś Pierwszy jako homo viator

ANNA JEZIORKOWSKA-POLAKOWSKA
Pod niebem tożsamości życia i śmierci. Jak rozmawiać z uczniami o doświadczeniach z czasów wojny

MIROSŁAW CZARNIK
Nauka o Holokauście czy nauka płynąca z Holokaustu? Kilka uwag nauczyciela polonisty

DOROTA MICHUŁKA
Przełamywanie granic książki dla dziecka. Ostatnie przedstawienie panny Esterki Adama Jaromira jako lektura o czytaniu pamięci

RYSZARD STRZELECKI
Zabawa, teatr i performans w ponowoczesnym świecie

PAWEŁ SPOREK
Polski rock w edukacji aksjologicznej gimnazjalistów. Na przykładzie wybranych utworów Budki Sufera i Lady Pank

RADOSŁAW SZMATOŁA
Tylko dla orłów Briana Geoffreya Huttona. O flmowej adaptacji bestsellera Alistaira MacLeana

ANNA STELIGA
"Nie budujcie mi pomników". Wizja Świętego Jana Pawła II w sztuce sakralnej


KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE - PROPOZYCJE DYDAKTYCZNE

AGATA KUCHARSKA-BABULA
Jak nauczać pomimo? Rozważania o polskiej szkole w dobie (nieustających) zmian

JOLANTA FISZBAK
O naruszaniu normy językowej w nazewnictwie metodycznym w minionym ćwierćwieczu

BARBARA MISZTAL
Porozumienie bez przemocy jako model komunikowania się prowadzący do budowania relacji międzyludzkich

AGNIESZKA MATWIEJCZUK
Popularyzacja czytelnictwa w szkole. Storytelling (gawędziarstwo), booktalking (opowiadanie o książkach) i głośne czytanie

ALINA CYBULSKA-WAL
Burza mózgów w dydaktyce - (nie)potrzebny chaos

MARZENA BĄK
Nazwy cech człowieka w flmach animowanych a kompetencja językowa dzieci

AGNIESZKA KULIG
Wszystkie lajki Marczuka na lekcji języka polskiego. Propozycja dydaktyczna


RECENZJE I OMÓWIENIA

URSZULA KOPEĆ
Dlaczego i jak integrować słowo z dźwiękiem? Agata Kucharska-Babula, Literatura i muzyka na lekcjach języka polskiego w klasach 4-6 szkoły podstawowej

ALICJA JAKUBOWSKA-OŻÓG
Futuryzm nieznany. Krzysztof Jaworski, Kronika polskiego futuryzmu

ELŻBIETA MAZUR
Kanon współczesności i literatura najnowsza. Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej