Dydaktyka Polonistyczna nr 1 (10) / 2015

Dydaktyka Polonistyczna nr 1 (10) / 2015

 

ISSN: 2451-0939
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 148
Format: B5
Oprawa: broszurowa

 

Rada Redakcyjna

ALICJA JAKUBOWSKA-OŻÓG (redaktor naczelny)
DANUTA HEJDA
DOROTA KARKUT
URSZULA KOPEĆ
ElŻBIETA KOZŁOWSKA
AGATA KUCHARSKA-BABULA
ELŻBIETA MAZUR
TADEUSZ PÓŁCHŁOPEK
ZYGMUNT SIBIGA

 

Redaktor językowy

WŁADYSŁAW WÓJTOWICZ

 

 


Strona tytułowa


SPIS TREŚCI

Od Redakcji

ARTYKUŁY
KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE

ROMAN MAGRYŚ
Bajki Biernata z Lublina i Ignacego Krasickiego - rzecz o przeciwległych biegunach bajkopisarstwa

AGATA KUCHARSKA-BABULA
Młodopolskie nastroje w muzyce programowej Mieczysława Karłowicza

DOROTA KARKUT
Dlaczego i jak uczyć o Holokauście na lekcjach języka polskiego w gimnazjum

MIROSŁAW CZARNIK
Jak ująć treści regionalne w edukacji?

JERZY WINIARSKI
Transgresywne wahadełko poezji Bogdana Loebla

ALICJA JAKUBOWSKA-OŻÓG
Przestrzeń słowa i przestrzeń milczenia w wierszach Anny Kamieńskiej


KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE - JĘZYK POLSKI ZA GRANICĄ
- NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

BOŻENA SZAŁASTA-ROGOWSKA
"Wyleczyłam się z człowieczeństwa", czyli porozmawiajmy na zajęciach języka polskiego jako obcego o anorektycznej współczesności

URSZULA DRAHNÁ
Nauczanie języka polskiego w szkołach polskich i polonijnych za granicą na przykładzie Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Pradze

DANUTA HEJDA
Literatura i sztuka w nauczaniu języka polskiego jako obcego (propozycje metodyczne)

URSZULA KOPEĆ
Językowy obraz "dobrego człowieka" w wypowiedziach studentów

BARBARA MISZTAL
Bawić się słowami, czyli jak uczyć języka ojczystego i obcego dzieci z dysleksją rozwojową

DOBRAWA KULKA
Nowe metody stosowane w nauczaniu języka polskiego jako obcego na poziomie A1 (zarys problematyki)

BARBARA JANUSZKIEWICZ
Standardy pracy polonistów na Ukrainie

 

RECENZJE

ELŻBIETA MAZUR
O dobrych tradycjach nauczania literatury ("Od Słowackiego do Reymonta" Zbigniewa Lisowskiego)

KAROLINA KRZYSZTOŃ
Ku wartościom - recenzja książki "Problemy integracji i zagadnienia aksjologiczne w edukacji polonistycznej" pod red. Elżbiety Mazur i Danuty Hejdy