Dydaktyka 8

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 79, Seria Filologiczna, Dydaktyka 8

 

Redaktorzy: Alicja Jakubowska-Ożóg, Zygmunt Sibiga

ISSN: 1643-0484
ISSN: 1643-0514
Rok wydania: 2013
Liczba stron: 202
Format: B5
Oprawa: broszurowa

Strona tytułowa


SPIS TREŚCI

Henryk Kurczab
O wartościach i wartościowaniu w jesieni życia


I. KSZTA
ŁCENIE LITERACKIE

Roman Magryś
Polityka w Dwóch panach Sieciechach Juliana Ursyna Niemcewicza (Rzecz o najnowszych tendencjach w nauczaniu historii literatury na studiach polonistycznych)

Elżbieta Kozłowska
Bohater dziecięcy w lekturze szkolnej (na wybranych przykładach)

Alicja Jakubowska-Ożóg
Biografia pisarza zaangażowanego

Katarzyna Kasperkiewicz
Dziecko i jego wielki - mały świat, czyli dziecięca lektura w twórczości Anny Kamieńskiej


II. INTEGRACJA SZTUK W KSZTAŁCENIU POLONISTYCZNYM

Danuta Hejda
Malarstwo Marca Chagalla na lekcjach języka polskiego w gimnazjum

Agata Kucharska-Babula
Literacko-muzyczny obraz ceremonii pogrzebowej w wierszu Cypriana Kamila Norwi­da Bema pamięci żałobny-rapsod, Sonacie b-moll op. 35 Fryderyka Chopina, pieśni Czesława Niemena i improwizacjach jazzowych


III. CZYTELNICTWO UCZNIÓW W KSZTAŁCENIU POLONISTYCZNYM

Tadeusz Półchłopek
Postawy czytelnicze uczniów szkoły podstawowej w perspektywie przemian kulturowych

Dorota Karkut
Jak zachęcać do czytania historycznych książek


IV. KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE

Jadwiga Burda
Kategoria prawdy w populistycznych wypowiedziach sejmowych

Grażyna Filip
Konotacje i symbolika ptaków drapieżnych w Księdze cytatów z polskiej literatury

Mirosława Ampel-Rudolf
Właściwości perswazyjne komunikatu rytuału stanu szlacheckiego - gawędy. Na przykładzie gawęd literackich Pamiątki Soplicy Henryka Rzewuskiego


V. REGIONALIZM W NAUCZANIU

Anna Popielarczyk-Pałęga
Tożsamość narodowa i tożsamość regionalna wśród uczniów Szkoły Podstawowej w miejscowości Książki (Rola lokalnych miejsc pamięci w edukacji i wychowaniu)


VI. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA
ZAKŁADU METODYKI NAUCZANIA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO

Zygmunt Sibiga
Zarys działalności naukowo-dydaktycznej i organizacyjnej Zakładu Metodyki Naucza­nia Literatury i Języka Polskiego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie i Uniwersytetu Rzeszowskiego

Alicja Bułdak
Zeszyty Naukowe Zakładu Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie i Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

SPROSTOWANIE