Dydaktyka Polonistyczna

 

Open_Access_logo_PLoS_white.svg [1.45 KB]

Dydaktyka Polonistyczna is an academic journal dedicated to the humanities (including such disciplines as literature studies, linguistics and cultural studies), published by the University of Rzeszow.

The journal is published both in print and on-line.

Dydaktyka Polonistyczna is a listed journal (awarded 40 points by the Polish Ministry of Education and Science).

DTP and cover design: Grzegorz Wolański

ISSN: 2451-0939

DOI: 10.15584/dyd.pol.


Since its issue No. 10 (87), the journal has been published under the title Dydaktyka Polonistyczna.

Dydaktyka Polonistyczna is indexed in the following databases:

  • The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences ERIH PLUS
  • CEJSH The Central European. Journal of Social Sciences and Humanities
  • CeON (Centrum Otwartej Nauki) Biblioteka Nauki
  • PBN (Polska Bibliografia Nauki)
  • ICI Journals Master
  • Index Copernicus (ICV 2020: 72.26)

 


Academic Board

SEMEN ABRAMOWYCZ (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy w Kijowie, Ukraina)
GRZEGORZ BĄK (Uniwersytet Complutense w Madrycie, Hiszpania)
JOANNA CHŁOSTA-ZIELONKA (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
JIŘÍ FIALA (Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika)
MAŁGORZATA GAJAK-TOCZEK (Uniwersytet Łódzki)
ALICJA MARIA GOCZYŁA FERREIRA (Uniwersytet Federalny Parany w Kurytybie, Brazylia)
IZABELA JAKUBEK-GŁĄB (Uniwersytet Helsiński, Finlandia)
RYSZARD JEDLIŃSKI (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
OLENA KOLHAN (Donbaski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Słowiańsku, Ukraina)
MARIA KWIATKOWSKA-RATAJCZAK (Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu)
BARBARA MYRDZIK (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
ROMUALD NARUNEC (Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie, Litwa)
LUDMIŁA SIRYK (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
HELENA SYNOWIEC (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
ZBIGNIEW TRZASKOWSKI (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
SŁAWOMIR JACEK ŻUREK (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie)

 

Editorial Board

AGATA KUCHARSKA-BABULA (Editor-in-Chief, e-mail: agatarz@poczta.onet.pl)
DANUTA HEJDA (methodology of teaching, language teaching)
ALICJA JAKUBOWSKA-OŻÓG (Issue Editor)
DOROTA KARKUT
URSZULA KOPEĆ (linguistics)
ELŻBIETA KOZŁOWSKA
ELŻBIETA MAZUR (literatury studies)
TADEUSZ PÓŁCHŁOPEK
[ZYGMUNT SIBIGA]

 

Language Editors

WŁADYSŁAW WÓJTOWICZ (papers in Polish)
AGNIESZKA UBERMAN (papers in English)
NATALIIA ZHUKOVYCH-DORODNYKH (teksty w j. ukraińskim)
MARTA ZAPAŁA-KRAJ (papers in German)

The journal is published in print (the original version) and on-line.

 

Editorial Office:

Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa UR
ul. Rejtana 16 C
35-959 Rzeszów
Poland
Tel. 17 872 12 30
Fax 17 872 12 91
e-mail: dydaktykapol@ur.edu.pl

 

Publishing House:

WYDAWNICTWO UR
(University of Rzeszow Publishing House)
ul. prof. S. Pigonia 6
35-959 Rzeszów
Poland
Tel. 17 872 13 69
Tel./fax 17 872 14 26
E-mail: wydaw@ur.edu.pl