Katedra Rusycystyki

 

Kierownik Katedry Rusycystyki

Kierownik kierunku filologia rosyjska

dr hab. Dorota Chudyk, prof. UR

 

al. mjr. W. Kopisto 2 B, 35- 315  Rzeszów
pokój nr 201

tel: +48 17 872 12 08
e-mail: dchudyk@ur.edu.pl

termin dyżuru:
czwartek 10.00-12.00

Kierownik kierunku nauczanie języków obcych-język angielski i język rosyjski

dr Anna Żarska

 

al. mjr. W. Kopisto 2 B, 35- 315  Rzeszów
pokój nr 201

tel: +48 17 872 12 08
e-mail: azarska@ur.edu.pl

termin dyżuru:
czwartek 10.00-12.00

Sekretariat Katedry Rusycystyki

mgr Barbara Frączek

pokój nr 202
tel. +48 17 872 12 08
e-mail: rusycystyka.ch@ur.edu.pl

 

Zakład Językoznawstwa Porównawczego

Pracownik

Dane kontaktowe

dr hab. Dorota Chudyk, prof. UR

pokój nr 201
tel.: + 48 17 872 12 26
e-mail: dchudyk@ur.edu.pl

dr hab. Artur Czapiga, prof. UR

pokój nr 308
tel.: + 48 17 872 12 24
e-mail: aczapiga@ur.edu.pl

dr Jolanta Kononowicz-Kur

pokój nr 308
tel.: + 48 17 872 12 26
e-mail: jkononowicz@ur.edu.pl

dr Maria Puk

pokój nr 308
tel.: + 48 17 872 12 24
e-mail: mpuk@ur.edu.pl

dr Anna Rudyk
(kierownik zakładu)

pokój nr 308
tel.: + 48 17 872 12 24
e-mail: arudyk@ur.edu.pl

dr Anna Stasienko

pokój nr 308
tel.: + 48 17 872 12 24
e-mail: astasienko@ur.edu.pl

Zakład Językoznawstwa Stosowanego

Pracownik

Dane kontaktowe

dr hab. Ewa Dźwierzyńska, prof. UR
(kierownik zakładu)

pokój nr 311
tel.: +48 17 872 12 21
e-mail: edzwierzynska@ur.edu.pl


dr Katarzyna Buczek

pokój nr 316
tel.: +48 17 872 12 22
e-mail: kbuczek@ur.edu.pl

dr Małgorzata Dziedzic

pokój nr 316
tel.: +48 17 872 12 22
e-mail: madziedzic@ur.edu.pl

dr Maria Kossakowska-Maras

pokój nr 316
tel.: +48 17 872 12 22
e-mail: mkossakowska@ur.edu.pl

dr Joanna Smoła

pokój nr 316
tel.: +48 17 872 12 22
e-mail: jsmola@ur.edu.pl

dr Magdalena Woś

pokój nr 316
tel.: +48 17 872 12 22
e-mail: mwos@ur.edu.pl

dr Anna Żarska

pokój nr 311
tel.: +48 17 872 12 21
e-mail: azarska@ur.edu.pl

 
 

Pracownia Literatury Rosyjskiej

Pracownik

Dane kontaktowe

dr Henryk Grzyś

pokój nr 304
tel.: +48 17 872 12 70
e-mail: hgrzys@ur.edu.pl

dr Agnieszka Lis-Czapiga

(kierownik pracowni)

pokój nr 304
tel.: +48 17 872 12 70
e-mail: alis@ur.edu.pl

mgr Anna Toczyńska-Pęksa

pokój nr 304
tel.: +48 17 872 12 70
e-mail: atoczynska@ur.edu.pl