Katedra Germanistyki

 

Kierownik Katedry Germanistyki

dr hab. Paweł Bąk, prof. UR

Al. mjr. W. Kopisto 2 B, 35- 315  Rzeszów
pokój nr 203

tel: +48 17 872 12 08
e-mail: pbak@ur.edu.pl

termin dyżuru:
czwartek 10.00-12.00

Kierownik Kierunku

dr Bogusława Rolek

Al. mjr. W. Kopisto 2 B, 35- 315  Rzeszów
pokój nr 203

tel: +48 17 872 12 08
e-mail: brolek@ur.edu.pl

termin dyżuru:

czwartek 10.00-12.00

Sekretariat Katedry Germanistyki

mgr Barbara Frączek

pokój nr 202
tel. +48 17 872 12 08
e-mail: germanistyka.ch@ur.edu.pl

 

Zakład Językoznawstwa Germanistycznego i Translatoryki

Pracownik

Dane kontaktowe

dr hab. Paweł Bąk, prof. UR

pokoj nr 210
e-mail: pbak@ur.edu.pl

dr Jadwiga Bär

pokoj nr 210
e-mail: jbaer@ur.edu.pl

dr Agnieszka Odrzywolska-Fus

pokoj nr 210
e-mail: afus@ur.edu.pl

dr Małgorzata Sieradzka

pokoj nr 210
e-mail: msieradzka@ur.edu.pl

dr Bogusława Rolek

pokoj nr 210
e-mail: brolek@ur.edu.pl

 

Zakład Komunikacji Specjalistycznej i Językoznawstwa Ogólnego

Pracownik

Dane kontaktowe

dr hab. Krzysztof Nycz, prof. UR

pokój nr 215
e-mail: knycz@ur.edu.pl

dr hab. Joanna Golonka, prof. UR

pokój nr 215
e-mail: jgolonka@ur.edu.pl

dr Anna Jaremkiewicz-Kwiatkowska

pokój nr 215
e-mail: ajaremkiewicz@ur.edu.pl

dr Gabriela Nitka

pokój nr 215
e-mail: gnitka@ur.edu.pl

mgr Daniel Gratkowski

lektor DAAD

pokój nr 215

e-mail: dgratkowski@ur.edu.pl

 

Pracownia Językoznawstwa Teoretycznego i Kontrastywnego

Pracownik

Dane kontaktowe

prof. dr hab. Mariola Wierzbicka

pokój nr 204
e-mail: mwierzbicka@ur.edu.pl

dr Ewa Cwanek-Florek

pokój nr 204
e-mail: ecwanek@ur.edu.pl

 

Pracownia Glottodydaktyki i Komunikacji Interkulturowej

Pracownik

Dane kontaktowe

dr hab. Krystyna Mihułka, prof. UR

pokój nr 205
e-mail: kmihulka@ur.edu.pl

dr Zygmunt Tęcza

pokój nr 205
e-mail: ztecza@ur.edu.pl

dr Jaromin Homa

pokój nr 205
e-mail: jhoma@ur.edu.pl

 

Pracownia Literatury i Kultury Krajów Niemieckojęzycznych

Pracownik

Dane kontaktowe

dr Grzegorz Jaśkiewicz

pokój nr 206
e-mail: gjaskiewicz@ur.edu.pl

dr Estera Głuszko-Boczoń

pokój nr 206
e-mail: egluszko@ur.edu.pl

dr Aneta Jurzysta

pokój nr 206
e-mail: ajurzysta@ur.edu.pl