Katedra Anglistyki

 

Kurator Katedry Anglistyki

dr hab. Agnieszka Uberman, prof. UR

Al. mjr. W. Kopisto 2 B, 35- 315  Rzeszów
pokój nr 314

tel: +48 17 872 12 20
e-mail: auberman@ur.edu.pl

termin dyżuru:

czwartek 10:00-12:00

Kierownik Kierunku (studia stacjonarne)

dr Beata Kiersnowska

Al. mjr. W. Kopisto 2 B, 35- 315  Rzeszów
pokój nr 113

tel: +48 17 872 12 13
e-mail: bkiersnowska@ur.edu.pl

termin dyżuru:
czwartek 10:00-12:00

Kierownik Kierunku (studia niestacjonarne)

dr Beata Kopecka

pokój nr 113
tel: + 48 17 872 12 13
e-mail: bkopec@ur.edu.pl

termin dyżuru:
czwartek 10:00-12:00

Sekretariat Katedry Anglistyki

mgr Agnieszka Ślęczka

pokój nr 112
tel. +48 17 872 12 14
e-mail: anglistyka.ch@ur.edu.pl

 

 

Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Kognitywnego

 

Pracownik

Dane kontaktowe

dr Dick-Bursztyn Marta

Kierownik Zakładu

pokój nr 111
e-mail: mdick@ur.edu.pl

dr Nowacka Marta

pokój nr 102/111
e-mail: mnowacka@ur.edu.pl

dr Pietluch Arkadiusz

 

pokój nr 111

e-mail: apietluch@ur.edu.pl

prof. dr hab. Mariana Sokol

pokój nr 111
e-mail: msokol@ur.edu.pl

dr Trinder Magdalena

pokój nr 111/312
e-mail: mtrinder@ur.edu.pl

dr Trinder Donald

pokój nr 111
e-mail: dtrinder@ur.edu.pl

dr hab. Uberman Agnieszka, prof. UR

pokój nr 101/314
e-mail: auberman@ur.edu.pl

mgr Upchurch Ian

pokój nr 111
e-mail: iupchurch@ur.edu.pl


Zakład Współczesnego i Historycznego Językoznawstwa Angielskiego i Porównawczego

Pracownik

Dane kontaktowe

dr Grząśko Agnieszka

pokój nr 103
e-mail: mgrzasko@ur.edu.pl

dr hab. Kiełtyka Robert, prof. UR

Kierownik Zakładu

pokój nr 103
e-mail: rkieltyka@ur.edu.pl

prof. dr hab. Kleparski Grzegorz A.

pokój nr 200
e-mail: gak@ur.edu.pl

dr Kochman-Haładyj Bożena

pokój nr 103
e-mail: bkochman@ur.edu.pl

dr Körtvelyessy Livia, prof. UR

pokój nr 103
e-mail: lkortvelyessy@ur.edu.pl

dr Kudła Marcin

pokój nr 103
e-mail: mkudla@ur.edu.pl

Zakład Przekładoznawstwa

 

Pracownik

Dane kontaktowe

dr Barciński Łukasz

pokój nr 310
e-mail: lbarcinski@ur.edu.pl

dr Bołtuć Marta

pokój nr 310
e-mail: mboltuc@ur.edu.pl

dr hab. Harmon Lucyna, prof. UR

Kierownik Zakładu

pokój nr 211
e-mail: lharmon@ur.edu.pl

dr Organ Michał

pokój nr 310
e-mail: morgan@ur.edu.pl

dr hab. Osuchowska Dorota, prof. UR

pokój nr 310
e-mail: dosuchowska@ur.edu.pl

dr Puchała-Ladzińska Karolina

pokój nr 310
e-mail: kpuchala@ur.edu.pl


Zakład Języków Specjalistycznych

Pracownik

Dane kontaktowe

dr hab. Grygiel Marcin, prof. UR

Kierownik Zakładu

pokój nr 110
e-mail: mgrygiel@ur.edu.pl

dr Rut-Kluz Dorota

pokój nr 110
e-mail: drut@ur.edu.pl

dr Szewel Anatol

pokój nr 110
e-mail: aszewel@ur.edu.pl

dr hab. Więcławska Edyta

pokój nr 110
e-mail: ewieclawska@ur.edu.pl

Zakład Badań nad Dyskursem

Pracownik

Dane kontaktowe

dr Duda Bożena

pokój nr 107
e-mail: bduda@ur.edu.pl

dr Dziama Anna

pokój nr 107
e-mail: adziama@ur.edu.pl

dr hab. Konieczna Ewa, prof. UR

Kierownik Zakładu

pokój nr 107
e-mail: ekonieczna@ur.edu.pl

dr Kopecka Beata

pokój nr 107/113
e-mail: bkopecka@ur.edu.pl

dr Mormol Paulina

pokój nr 107
e-mail: pmormol@ur.edu.pl

 

Zakład Literatur i Kultur Krajów Anglojęzycznych

Pracownik

Dane kontaktowe

dr Austin Patrycja  

pokój nr 107a
e-mail: paustin@ur.edu.pl

dr Kallaus Agnieszka

pokój nr 107a
e-mail: akallaus@ur.edu.pl

dr Kiersnowska Beata

pokój nr 107a
e-mail: bkiersnowska@ur.edu.pl

dr hab. Kozioł Sławomir, prof. UR

pokój nr 107a/113
e-mail: skoziol@ur.edu.pl

dr hab. Martynuska Małgorzata, prof. UR

Kierownik Zakładu

pokój nr 107a
e-mail: mmartynuska@ur.edu.pl

dr hab. Rokosz Elżbieta, prof. UR

pokój nr 107a
e-mail: erokosz@ur.edu.pl

dr Warchał-Leśniskowska Małgorzata

pokój nr 107a
e-mail: mwarchal@ur.edu.pl


Pracownia Komparatystyki

Pracownik

Dane kontaktowe

prof. dr hab. Weretiuk Oksana

pokój nr 115
e-mail: oksanaw@ur.edu.pl