O Instytucie

 

Instytut Neofilologii funkcjonuje w nowej strukturze Kolegium Nauk Humanistycznych od 01.10.2019 r. z połączenia Instytutu Filologii Angielskiej, Instytutu Filologii Germańskiej, Instytutu Filologii Rosyjskiej oraz Katedry Lingwistyki Stosowanej.

Instytut składa się z 4 katedr: Katedry Anglistyki, Germanistyki, Lingwistyki Stosowanej oraz Rusycystyki prowadzących działalność dydaktyczną i kierunki studiów, odpowiednio: filologia angielska, filologia germańska, lingwistyka stosowana oraz filologia rosyjska. Szczegółowe informacje dotyczące kierunków studiów znajdują się w zakładce: Kolegium Nauk Humanistycznych – Student – Kierunki studiów.

W skład Instytutu Neofilologii wchodzi 12 zakładów oraz 4 pracownie, które prowadzą działalność naukową w dyscyplinie językoznawstwo (10 zakładów i 2 pracownie) oraz literaturoznawstwo (2 zakłady i 2 pracownie). Szczegółowa struktura i składy osobowe znajdują się w zakładce: Instytut Neofilologii – Struktura. Zakres badań prowadzonych przez pracowników poszczególnych zakładów i pracowni opisany jest zakładce: Instytut Neofilologii – Działalność naukowa – Profil badawczy.