Studien zur Text- und Diskursforschung

 

Studien zur Text- und Diskursforschung  (https://www.peterlang.com/view/serial/STD) publikowana jest w wydawnictwie Peter Lang Verlag od 2011 r. Do tej pory ukazały się 23 tomy.

Powstaje ona we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, redaktorki serii: Zofia Berdychowska i Zofia Bilut-Homplewicz. Publikacje wydawane w ramach serii (monografie autorskie i zbiorowe) mają na celu dyskusję naukową nad założeniami teoretycznymi i badaniami empirycznymi dotyczącymi tekstu, dyskursu i szeroko rozumianej komunikacji językowej. Prezentują one tendencje rozwojowe w ramach wymienionych dziedzin, nowe kierunki badawcze, zagadnienia terminologiczne i kwestie dyskusyjne. Ważną rolę odgrywają ujęcia kontrastywne oraz publikacja wyników badań przede wszystkim z germanistycznego i polonistycznego obszaru językowego.

Strona internetowa serii wydawniczej https://www.peterlang.com/view/serial/STD