III Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Syberia – tradycje i obyczaje ludności”

 

 

 

III Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

„Syberia – tradycje i obyczaje ludności”

28 kwietnia 2023 r.

Slawistyczne Koło Naukowe,

Instytut Neofilologii, Katedra Rusycystyki Uniwersytetu Rzeszowskiego

                                                     

Serdecznie zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów, studentów do udziału w III Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Syberia – tradycje i obyczaje ludności”, która odbędzie się 28 kwietnia 2023 r. w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Rzeszowskiego (al. mjr. W. Kopisto 2b, bud. A3, III piętro, sala 305, 35-315 Rzeszów). Organizatorem konferencji jest Slawistyczne Koło Naukowe, Katedra Rusycystyki UR.

Motywem przewodnim wystąpień  będą tradycje i obyczaje bardzo zróżnicowanej etnicznie w tym regionie ludności. Tematy referatów mogą dotyczyć szeroko rozumianych obrazów Syberii (Kaukazu, Kazachstanu) w literaturze, języku, kulturze.

Syberia zostanie opisana także w kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej jako miejsce współczesnych zesłań, którym są poddawani Ukraińcy z terytoriów okupowanych przez Federację Rosyjską. Planujemy rozszerzenie tematyki o Kaukaz i Kazachstan, ponieważ te regiony jako przymusowe miejsca deportacji również określane są mianem Syberii.

Przewidujemy druk artykułów w tomie pokonferencyjnym. Dotychczas ukazały się dwie monografie tematyczne: „Syberia – historia i ludzie” (2018) oraz „Syberia. Przeszłość i teraźniejszość” (2020), będące podsumowaniem I i II  Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji o Syberii zorganizowanej przez Slawistyczne Koło Naukowe.

Języki robocze konferencji: polski, rosyjski, ukraiński. Nie pobieramy opłaty konferencyjnej od uczestników. Koszty przejazdu, wyżywienia i noclegu ponoszą sami uczestnicy. Istnieje możliwość zaocznego udziału w konferencji. Przewidywany czas wystąpień podczas obrad plenarnych – 20 min, podczas wystąpień w sekcjach – 15 min.

W programie konferencji oprócz referatów naukowych przewidujemy m. in. spotkanie  z podróżnikami, którzy opowiedzą o wyprawie do Kazachstanu. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji i wydarzeniach jej towarzyszących.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy i tekst referatu (w przypadku zaocznego udziału w konferencji) prosimy przesyłać na adres: syberia_konferencja@wp.pl do dnia 19 kwietnia 2023 r. włącznie.

Komitet Organizacyjny:

przewodnicząca: dr Jolanta Kur-Kononowicz

zastępca przewodniczącej: mgr Kateryna Harpula (prezes SKN), doktorantka

członkowie komitetu organizacyjnego: Michał Szeliga II MU, Emilia Wach II MU,

sekretarz: Monika Markowska II MU

 

Komitet Naukowy:

dr hab. prof. UR Andrzej Bonusiak (Rzeszów)

dr hab. prof. UR Mariusz Chrostek (Rzeszów)

dr hab. prof. UR Dorota Chudyk (Rzeszów)

prof. dr hab. Ewa Komorowska (Szczecin)

prof. dr hab. Walentina Borisowna  Musij (Odessa)

dr hab. prof. UR Agnieszka Uberman (Rzeszów)

 

e-mail konferencji: syberia_konferencja@wp.pl

Adres: Instytut Neofilologii, Katedra Rusycystyki, Al. mjr. W.  Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów (bud. A3, III piętro, sala 305).

 

UWAGA! W związku z agresją Rosji na Ukrainę i stanowiskiem ministerstwa oraz władz uczelni o zawieszeniu współpracy z ośrodkami z Rosji i Białorusi, nie przewidujemy udziału naukowców z tych ośrodków.

Zaproszenie (j. rosyjski)

WYMOGI EDYTORSKIE (j. polski)

WYMOGI EDYTORSKIE (j.rosyjski)

ZGŁOSZENIE