Zeszyty Naukowe UR. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka

"Zeszyty Naukowe UR. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka",  

ISSN 1643-0484, ISSN 2084-4816

Wydawca: Katedra Rusycystyki Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rocznik ukazuje się od 2006 roku.

 

Kolegium recenzentów
ANNA BLOCH-ROZMEJ, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin
MAŁGORZATA BOREK, Uniwersytet Śląski, Katowice
ANDRZEJ CHARCIAREK, Uniwersytet Śląski, Katowice
JANUSZ HENZEL, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

KRYSTYNA JANASZEK, Uniwersytet Szczeciński
LUDMILA KHARCHENKOVA, Rosyjski Państwowy Uniwersytet Hydrometeorologiczny,Sankt Petersburg
JOLANTA LUBOCHA-KRUGLIK, Uniwersytet Śląski, Katowice
HENRYK KARDELA, UMCS, Lublin
HELENA WOJCEWA, Uniwersytet im. Miecznikowa, Odessa

 

Redakcja czasopisma
Redaktor naczelny – EWA DŹWIERZYŃSKA
Redaktor językowy – ARTUR CZAPIGA; MARIA KOSSAKOWSKA-MARAS
Sekretarz redakcji – JOANNA SMOŁA
 

Rada naukowa
VALENTINA BENIGNI – Uniwersytet Roma Tre, Rzym,
ERZSEBET CSEKENE JONAS, Szkoła Wyższa w Nyiregyhazie
MARIKA KALYUGA, Macquarie University, Sydney
EVA KOLLAROVA, Uniwersytet Katolicki w Rużomberku
EWA KOMOROWSKA, Uniwersytet Szczeciński
IRINA LYSAKOVA, Rosyjski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny, Sankt Petersburg
TADEUSZ SZCZERBOWSKI, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

 

 

okładka ZN.JPG [29.57 KB]

GLOTTODYDAKTYKA 12

red.: E. Dźwierzyńska, M. Kossakowska-Maras, A. Czapiga,