Tekst i Dyskurs

 

Celem periodyku „tekst i dyskurs – text und diskurs” (http://tekst-dyskurs.eu/index.php/pl/) jest stworzenie interdyscyplinarnego i międzykierunkowego forum wymiany myśli, innowacyjnych rozwiązań z zakresu analizy tekstu i dyskursu. Forum to dostępne jest dla filologów, socjologów i medioznawców, a językami rocznika są język polski, niemiecki i angielski. To otwarcie na różne kierunki ma umożliwić pogłębioną debatę na wysokim poziomie naukowym nad tekstem i dyskursem w ujęciu synchronicznym, diachronicznym, kontrastywnym, międzykulturowym i glottodydaktycznym. Artykuły i recenzje publikowane w periodyku przez badaczy polskich i zagranicznych koncentrują się na różnych aspektach tekstu i dyskursu w otaczającej nas rzeczywistości językowej, kulturowej i medialnej.

Rocznik ukazuje się od 2008 r., obecna punktacja: 20 pkt

Strona internetowa czasopisma http://www.tekst-dyskurs.eu/index.php/pl/