Współpraca międzynarodowa

1) Patronaty honorowe projektów cyklicznych Biblioteki Austriackiej w Rzeszowie:

Ambasada Austrii w Polsce

Forum Kultury Austriackiej w Warszawie

Konsulat Generalny Austrii w Krakowie

Polska Akademia Nauk – Stacja Naukowa w Wiedniu

 

2) Patronat medialny projektów cyklicznych Biblioteki Austriackiej w Rzeszowie:  

Czasopismo „Polonika” (Wiedeń)

 

3) Projekty planowane na rok 2024:

 

a) Konferencja naukowa w Stacji Naukowej PAN w Wiedniu, 19-20 września 2024 - Historyczno-językowe dziedzictwo wielokulturowej Galicji

Konferencja Biblioteki Austriackiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, Stacji Naukowej PAN w Wiedniu, Referatu V.2. Bibliotek Austriackich Federalnego Ministerstwa Spraw Europejskich i Międzynarodowych (Referat V.2. Österreich-Bibliotheken des Bundesministeriums für Europäische und Internationale Angelegenheiten) z okazji 10-lecia założenia Biblioteki Austriackiej w Rzeszowie

 

Program konferencji:

19. września (czwartek)

9:00 – otwarcie konferencji

I. Część naukowa:

9:30 – 11:00 - panel 1:

prof. Michael Moser (Wiedeń) - "Polnisch und Ruthenisch im Allgemeinen Reichsgesetz- und Regierungsblatt für das Kaiserthum Österreich (1849-1852)“

prof. Christopher Augustynowicz (Wiedeń)  - „Vielsprachigkeit an der galizischen Grenze in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts - das Beispiel Sandomierz“

dr Ewa Cwanek-Florek (Rzeszów) – „Das Erbe der polnischen Verwaltungs- und Rechtssprache der Zeit Galiziens (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, 1811) in der Sprache der zeitgenössischen polnischen Rechtsordnungen (Zivilgesetzbuch, Familien- und Vormundschaftsgesetzbuch)“

11:30 – 13:00 – panel 2:

prof. Alois Woldan (Wiedeń)  - "Mickiewicz und Schiller in Galizien"

prof. Przemysław Chojnowski (Wiedeń)  – „Austriaccy przyjaciele Zbigniewa Herberta”

dr Larissa Cybenko (Wiedeń) - "Galizien im Ersten Weltkrieg als Herausforderung für weitere Schicksale des Heimatlandes bei Julian Stryjkowski und Andrzej Kuśniewicz"

doc. dr Jaroslaw Lopuschanskyj (Drohobycz) – Buchpräsentation "Heimkehr. Anthologie der deutschsprachigen Literatur Galiziens und der Bukowina. Band I: Galizien" (Drohobytsch, 2023, 628 S.)

13:00 – 14:30 – panel 3:

prof. Piotr Szlanta (Wiedeń, Warszawa) - „„Galizien von außen betrachtet. Die Entwicklung der politischen und sozialen Lage in Galizien an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert im Spiegel der Berichte des k.u.k. Konsulates in Warschau”

dr Jakub Forst-Battaglia (Wiedeń) - "Das alte Galizien und sein multikulturelles Erbe"

 

II. Część polonijna:

16:00 – 16:30 – mgr Sławomir Iwanowski (Wiedeń) – „Polacy w Wiedniu – historia i teraźniejszość”

16:30 – 17:30  – panel 4: referaty zasłużonych działaczy Polonii:

dr Liliana Niesielska (Wiedeń)

mgr Sławomir Iwanowski (Wiedeń)

mgr Zofia Beklen (Wiedeń)

17:45 – 19:35 – panel 5: referaty zasłużonych działaczy Polonii:

mgr Andrzej Lech (Wiedeń)

mgr inż. Barbara Vecer (Wiedeń)

mgr Hanna Kaczmarczyk (Wiedeń)

   

20. września (piątek)

III.  Część o Bibliotekach Austriackich w Polsce:

9:30 – 10:10 - panel 6:

mgr Annette Höslinger-Finck (Wiedeń) – „Die Neukatalogisierung der Ruthenica-Sammlung an der Österreichischen Nationalbibliothek“

mgr Monika Wójcik-Bednarz (Opole) – „Biblioteki Austriackie w Polsce jako miejsca austriacko-polskiego transferu nauki i kultury”

10:15 – 11:00 - panel 7:

referaty-sprawozdania o działalności Bibliotek Austriackich w Polsce:

Biblioteka Austriacka w Krakowie

Biblioteka Austriacka w Opolu

Biblioteka Austriacka w Poznaniu

11:30 – 13:00  – panel 8:

referaty-sprawozdania o działalności Bibliotek Austriackich w Polsce:

Biblioteka Austriacka w Rzeszowie

Biblioteka Austriacka w Warszawie

Biblioteka Austriacka we Wrocławiu

dyskusja:

„Biblioteki Austriackie w Polsce jako miejsca austriacko-polskiego transferu nauki i kultury - wnioski i perspektywy na przyszłość”

13:00 – 13:30 – zakończenie konferencji naukowej.

 

b) Warsztaty językowo-kulturoznawcze w instytucjach polonijnych w Wiedniu