Współpraca międzynarodowa

  • Patronaty honorowe projektów cyklicznych:

Ambasada Austrii w Polsce

Forum Kultury Austriackiej w Warszawie

Konsulat Generalny Austrii w Krakowie

Polska Akademia Nauk – Stacja Naukowa w Wiedniu

 

  • Patronat medialny projektów cyklicznych:

Czasopismo „Polonika” (Wiedeń)

 

  • Projekty planowane na rok 2024:

 

  1. Konferencja naukowa w Stacji Naukowej PAN w Wiedniu, 19-20 września 2024 - Historyczno-językowe dziedzictwo wielokulturowej Galicji

Konferencja Stacji Naukowej PAN w Wiedniu, Referatu V.2. Bibliotek Austriackich Federalnego Ministerstwa Spraw Europejskich i Międzynarodowych (Referat V.2. Österreich-Bibliotheken des Bundesministeriums für Europäische und Internationale Angelegenheiten), Biblioteki Austriackiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, Związku Polaków w Austrii „Strzecha” z okazji 10-lecia założenia Biblioteki Austriackiej w Rzeszowie oraz 130-lecia założenia Związku Polaków w Austrii „”Strzecha”

  1. Cykl wykładów popularnonaukowych w siedzibie biblioteki Związku Polaków w Austrii „Strzecha” w Wiedniu: Na pograniczu kultur: relacje polsko-austriackie wczoraj – dziś – jutro.

Organizator: Biblioteka Austriacka w Rzeszowie, Związek Polaków w Austrii „Strzecha”

Kiedy: od wiosny 2024, 1 raz w miesiącu

Miejsce: Biblioteka Związku Polaków w Austrii „Strzecha”, Boerhaavegasse 25, 1030 Wien - Austria

 

  1. Warsztaty językowo-kulturoznawcze w Szkole Polskiej im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu