Misja

Biblioteka Austriacka w Rzeszowie jest:

  • miejscem gromadzenia i przechowywania książek i innych publikacji dotyczących Austrii (patrz: zakładka : Dziedziny, Katalog online),
  • dostępnym dla całej społeczności lokalnej ośrodkiem kultury austriackiej, gdzie odbywają się szeroko pojęte eventy dla: szkół podstawowych, średnich, studentów, osób pracujących (ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli) oraz studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
  • miejscem wspierającym świadomość dziedzictwa kulturowego Galicji oraz dialog międzykulturowy.