Instytucje wspierające

Ambasada Austrii w Warszawie https://www.bmeia.gv.at/pl/ambasada-austrii-warszawa

Austriackie Forum Kultury w Warszawie https://austria.org.pl/

Konsulat Generalny Austrii w Krakowie https://www.bmeia.gv.at/pl/konsulat-generalny-austrii-w-krakowie

Referat V.2. Bibliotek Austriackich Federalnego Ministerstwa Spraw Europejskich i Międzynarodowych w Wiedniu https://www.bmeia.gv.at/ministerium/geschaeftseinteilung/referat-v2d

Polska Akademia Nauk - Stacja Naukowa w Wiedniu https://vienna.pan.pl

Katedra Germanistyki UR https://www.ur.edu.pl/pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/jednostki-naukowe/instytut-neofilologii/struktura/katedra-germanistyki