Dziedziny

0 – DZIAŁ OGÓLNY

Encyklopedie. Leksykony. Wydawnictwa informacyjne

1 – FILOZOFIA. PSYCHOLOGIA

2 – RELIGIA. TEOLOGIA. RELIGIOZNAWSTWO

3 – NAUKI SPOŁECZNE. PRAWO. ADMINISTRACJA

(4 – Ten dział od 1961 roku jest wolny. Jego tematykę włączono do działu 8)

5 – MATEMATYKA. NAUKI PRZYRODNICZE

6 – NAUKI STOSOWANE. NAUKI TECHNICZNE

7 – SZTUKA. SPORT

Architektura

Malarstwo

Grafika

Muzyka

Teatr

Sport

Film

8 – JĘZYKOZNAWSTWO. NAUKA O LITERATURZE. LITERATURA PIĘKNA

Językoznawstwo

Nauka o literaturze. Literatura piękna.

Literatura piękna (utwory literackie)

Poezja

Dramat

Powieści, opowiadania, nowele

Mowy

Listy. Korespondencje

Literatura piękna dla dzieci i młodzieży.

9 – ARCHEOLOGIA. HISTORIA