Koło Dydaktyki Nauczania Muzyki

 

Koło Dydaktyki Nauczania Muzyki

 

Koło Dydaktyki Nauczania Muzyki zajmuje się propagowaniem nowoczesnych metod nauczania z uwzględnieniem cyfryzacji i zaawansowanych narzędzi audiowizualnych. Studenci uczestniczą w wykładach teoretycznych, warsztatach, realizują projekty muzyczno-dydaktyczne. Zakres tematyczny działalności Koła obejmuje metodykę nauczania gry na instrumentach, teorii muzyki, historii muzyki, pedagogiki ogólnej oraz psychologii społecznej. Studenci czerpią wiedzę i nabywają umiejętności niezbędne w wykonywaniu pracy nauczyciela, animatora, czy propagatora kultury, sięgając często do płaszczyzn interdyscyplinarnych.

Unowocześnienie procesu dydaktyczno-wychowawczego wymaga dzisiaj ciągłego rozwoju nauczyciela, pogłębiania wiedzy w zakresie danego przedmiotu ale również umiejętności docierania do źródeł i czerpania z innych dziedzin nauki.  Członkowie Koła, realizując założenia i cele organizacji jako przyszli  nauczyciele poznają złożoność procesu dydaktycznego, uwarunkowań społeczno-kulturowych i kształtowania się osobowości dziecka jako odbiorcy nauki i kultury, nie tylko muzycznej.

Treścią zajęć są  także sposoby dotarcia do metod nauczania muzyki oraz poszukiwania tychże w innych dziedzinach dydaktyki, czy wiedzy w ogólnym znaczeniu.

W roku akademickim 2020/21 studenci przygotowali Koncert Muzyki Filmowej, który odbył się 05. lipca 2021 i został umieszczony na platformie YouTube oraz wzięli udział w wykładzie i warsztatach prowadzonych przez dr Anitę Lehmann pt. Pamięć. Procesy zapamiętywania, przechowywania i odtwarzania informacji w dydaktyce nauczania muzyki.