Struktura

 

INSTYTUT MUZYKI

STRUKTURA  ORGANIZACYJNA w roku akademickim 2023/2024

 

 

Zakład Przedmiotów Teoretycznych

Kierownik Zakładu: dr hab. Krzysztof Kostrzewa, prof. UR

 1. dr hab.  Tadeusz Bratkowski, prof. UR
 2. dr  Ewa Fedyczkowska               
 3. dr Dominik Lasota         
 4. dr  hab. Ewa Nidecka, prof. UR
 5. dr  Elżbieta Ochwat           

 

Zakład Chóralistyki i Muzyki Religijnej

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Marta Wierzbieniec   

 1. dr Kinga Fink
 2. dr hab. Maciej Gallas
 3. mgr Renata Kadaj
 4. dr Anna Marek-Kamińska, prof. UR
 5. dr hab. Grzegorz Oliwa       
 6. dr hab. Olga Popowicz
 7. dr hab. Jolanta Skorek-Münch
 8. dr Katarzyna Sobas
 9. dr hab. Bożena Stasiowska-Chrobak, prof. UR   

 

Zakład Instrumentalistyki

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Paweł Paluch    

 1. dr hab. Mirosław Dymon, prof. UR
 2. dr Anita Lehmann
 3. dr Leszek Pelc  
 4. dr hab. Leszek Suszycki, prof. UR
 5. dr hab. Tomasz Zając, prof. UR      

                   

 

Zakład Gry Fortepianowej

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Janusz Skowron

 1. mgr Urszula Buda
 2. dr hab.  Piotr Grodecki, prof. UR     
 3. prof. dr hab. Mirosław Herbowski                            
 4. dr hab. Agnieszka Hoszowska-Jabłońska, prof. UR     
 5. dr  hab. Maciej Kanikuła, prof. UR             
 6. dr  Jarosław Pelc      
 7. dr hab. Magdalena Prejsnar-Wąsacz, prof. UR    
 8. prof. dr hab. Jerzy Jacek Tosik-Warszawiak                  
 9. dr  Paweł Węgrzyn               
 10. dr  hab. Małgorzata Zarębińska, prof. UR                    

   

Zakład Metodyki Nauczania Muzyki

Kierownik Zakładu: dr hab. Wiesław Grzegorski, prof. UR

 1. dr Teresa Mazepa
 2. mgr Tomasz Pyzik
 3. dr hab. Jacek Ścibor
 4. dr Krzysztof Uściłowski    
 5. dr hab. Jolanta Wąsacz-Krztoń, prof. UR

 

Zakład Muzyki Rozrywkowej

Kierownik Zakładu: dr  hab. Dariusz Ziółek, prof. UR      

 1. dr Olga Boczar
 2. mgr Patryk Dobosz               
 3. dr Sebastian Frankiewicz
 4. mgr Tomasz Jachym
 5. dr Damian Kurasz            
 6. mgr Marcin Maziarz
 7. mgr Ewa Niewdana-Hady
 8. dr Bartłomiej Noszka      
 9. dr Tomasz Nowak    
 10. mgr Piotr Pociask
 11. mgr Ewa Siembida-Jachym           
 12. dr Michał Szkil