Rekrutacja

Harmonogram pracy Komisji egzaminacyjnej w dniu 13 lipca 2023 r.

podczas rekrutacji na kierunek

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 

Studia I stopnia (licencjackie):
13 lipca (czwartek) 2023 r.
·        9:00 – Spotkanie z Komisją Rekrutacyjną – sala 19/ koncertowa
·        9:15 – Egzaminy wstępne:
A)     Sprawdzian dyspozycji słuchowych oraz sprawdzian dyspozycji głosowych – sala nr 14
(komisja: Dr Elżbieta Ochwat, Dr Ewa Fedyczkowska, Prof. dr hab. Maciej Gallas,Dr Paweł Węgrzyn)
B)     Sprawdzian dyspozycji manualnych oraz gra na instrumencie – sala nr 9
(komisja: dr hab. prof. UR Mirosław Dymon, prof. dr hab. Janusz Skowron, dr Katarzyna Sobas, mgr Renata Kadaj)
 
SALA nr 7 – Komisja Rekrutacyjna (dr hab. prof. UR Anna Marek-Kamińska,dr  Dominik Lasota)
SALA nr 2, 3 – Sale przeznaczone do indywidualnego przygotowania się kandydatów do egzaminów,
Studia II stopnia (magisterskie):
13 lipca (czwartek) 2023 r.
·        12:00 – Spotkanie z Kolegialnym Zespołem Rekrutacyjnymsala nr 19
·        12:15 – Egzaminy wstępne:
A)     Sprawdzian dyspozycji słuchowych oraz głosowych – sala nr 14
(komisja: dr Elżbieta Ochwat, dr Ewa Fedyczkowska, prof. dr hab. Maciej Gallas,
dr Paweł Węgrzyn)
B)     Sprawdzian dyspozycji manualnych, gra na fortepianie oraz rozmowa kwalifikacyjna – sala nr 9
(komisja: dr hab. prof. UR  Mirosław Dymon, prof. dr hab. Janusz Skowron, dr Katarzyna Sobas, mgr Renata Kadaj)
SALA nr 7 – Komisja Rekrutacyjna (dr hab. prof. UR Anna Marek-Kamińska, dr Dominik Lasota)
SALA nr 2, 3 – Sale przeznaczone do indywidualnego przygotowania się kandydatów do egzaminów