Opłaty za studia

Wysokośc opłat

Rok akademicki 2023/2024

Zarządzenie nr 68/2023 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów rozpoczynających studia I stopnia, II stopnia oraz jednolite studia magisterskie od roku akademickiego 2023/2024 oraz ich wysokości

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 68/2023 – studia stacjonarne

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 68/2023 – studia niestacjonarne

Zarządzenie nr 21/2023 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów studiów stacjonarnych rozpoczynających jednolite studia magisterskie na kierunku lekarskim prowadzone w języku angielskim od roku akademickiego 2023/2024

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/2023 – kierunek lekarski prowadzony w języku angielskim

Numer rachunku walutowego Uniwerytetu Rzeszowskiego w EURO:
43 1240 6292 1978 0011 0187 0752
Bank PEKAO S.A
ul. Grzybowska 53/57
00-844 Warszawa skr. poczt.1008
IBAN: PL
KOD BIC/SWIFT
PKOPPLPW
Tytułem: imię i nazwisko, kierunek studiów


Rok akademicki 2022/2023

Zarządzenie nr 58/2022 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27.05. 2022 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów rozpoczynających studia I stopnia, II stopnia oraz jednolite studia magisterskie od roku akademickiego 2022/2023 oraz ich wysokości

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 58/2022 – studia stacjonarne
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 58/2022 – studia niestacjonarne

Numer rachunku walutowego Uniwerytetu Rzeszowskiego w EURO:
43 1240 6292 1978 0011 0187 0752
Bank PEKAO S.A
ul. Grzybowska 53/57
00-844 Warszawa skr. poczt.1008
IBAN: PL
KOD BIC/SWIFT
PKOPPLPW
Tytułem: imię i nazwisko, kierunek studiów

Rok akademicki 2021/2022

Zarządzenie nr 87/2021 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27.05. 2021 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów rozpoczynających studia I stopnia, II stopnia oraz jednolite studia magisterskie od roku akademickiego 2021/2022 oraz ich wysokości

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 87/2021 – studia stacjonarne
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 87/2021 – studia niestacjonarne

Numer rachunku walutowego Uniwerytetu Rzeszowskiego w EURO:
43 1240 6292 1978 0011 0187 0752
Bank PEKAO S.A
ul. Grzybowska 53/57
00-844 Warszawa skr.poczt.1008
IBAN: PL
KOD BIC/SWIFT
PKOPPLPW
Tytułem: Imię i nazwisko, kierunek studiów

Rok akademicki 2020/2021

Zarządzenie nr 55/2020 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 15.05.2020 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów rozpoczynających studia I stopnia, II stopnia oraz jednolite studia magisterskie od roku akademickiego 2020/2021 oraz ich wysokości

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 55/2020 - studia stacjonarne
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 55/2020 - studia niestacjonarne

Rok akademicki 2019/2020

Zarządzenie nr 25/2019 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 9.05.2019 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów rozpoczynających studia I stopnia, II stopnia oraz jednolite studia magisterskie od roku akademickiego 2019/2020 oraz ich wysokości

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/2019 – studia stacjonarne
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 25/2019 – studia niestacjonarne

Rok akademicki 2018/2019

Zarządzenie nr 30/2018 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24.07.2018 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów studiów wyższych od roku akademickiego 2018/2019

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 30/2018 - wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach wyższych dla studentów - obywateli polskich i cudzoziemców odbywających studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 30/2018 - wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach wyższych dla studentów - cudzoziemców rozpoczynających kształcenie na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich tj. na zasadach odpłatności

Rok akademicki 2017/2018

Zarządzenie nr 49/2017 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26.07.2017 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających kształcenie na studiach wyższych od roku akademickiego 2017/2018

Aneks nr 1 z dnia 24 listopada 2017 do Zarządzenia nr 49/2017 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26.07.2017 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających kształcenie na studiach wyższych od roku akademickiego 2017/2018

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 49/2017 - wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach wyższych dla studentów - obywateli polskich i cudzoziemców odbywających studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 49/2017 - wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach wyższych dla studentów - cudzoziemców rozpoczynających kształcenie na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich tj. na zasadach odpłatności

Rok akademicki 2016/2017

Zarządzenie nr 33/2016 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 1.07.2016 r. w sprawie: wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających kształcenie na studiach wyższych od roku akademickiego 2016/2017

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 33/2016 – wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach wyższych dla studentów – obywateli polskich i cudzoziemców odbywających studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 33/2016 – wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach wyższych dla studentów – cudzoziemców rozpoczynających kształcenie na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich tj. na zasadach odpłatności

Rok akademicki 2015/2016

Zarządzenie nr 80/2015 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 1.07.2015 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia wyższe w roku akademickim 2015/2016

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 80/2015 – studia stacjonarne
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 80/2015 – studia niestacjonarne