Rada Instytutu

 

Skład Rady  Instytutu Muzyki:

 

 1. dr hab. Mirosław Dymon, prof. UR - przewodniczący
 2. prof. dr hab. Maciej Gallas
 3. prof. dr hab. Mirosław Herbowski
 4. prof. dr hab. Grzegorz Oliwa
 5. prof. dr hab. Paweł Paluch
 6. prof. dr hab. Olga Popowicz
 7. prof. dr hab. Jolanta Skorek-Münch
 8. prof. dr hab. Janusz Skowron
 9. prof. dr hab. Jerzy Jacek Tosik-Warszawiak
 10. prof. dr hab. Marta Wierzbieniec
 11. dr hab. Tadeusz Bratkowski, prof. UR
 12. dr hab. Piotr Grodecki, prof. UR
 13. dr hab. Wiesław Grzegorski, prof. UR
 14. dr hab. Agnieszka Hoszowska-Jabłońska, prof. UR
 15. dr hab. Zbigniew Jakubek, prof. UR
 16. dr hab. Maciej Kanikuła, prof. UR
 17. dr hab. Krzysztof Kostrzewa, prof. UR
 18. dr hab. Ewa Nidecka, prof. UR
 19. dr hab. Magdalena Prejsnar-Wąsacz, prof. UR
 20. dr hab. Leszek Suszycki, prof. UR
 21. dr hab. Bożena Stasiowska-Chrobak, prof. UR
 22. dr hab. Jacek Ścibor, prof. UR
 23. dr hab. Jolanta Wąsacz-Krztoń, prof. UR
 24. dr hab. Tomasz Zając, prof. UR
 25. dr hab. Małgorzata Zarębińska, prof. UR
 26. dr hab. Dariusz Ziółek, prof. UR
 27. dr Kinga Fink
 28. dr Damian Kurasz
 29. dr Anna Marek-Kamińska
 30. dr Tomasz Nowak
 31. dr Elżbieta Ochwat
 32. dr Jarosław Pelc
 33. dr Leszek Pelc
 34. dr Paweł Węgrzyn
 35. mgr Urszula Buda
 36. mgr Renata Kadaj
 37. mgr Aldona Łysikowska