Rada Instytutu

 

Skład Rady  Instytutu Muzyki:

 1. dr hab. Mirosław Dymon, prof. UR - przewodniczący
 2. prof. dr hab. Maciej Gallas
 3. prof. dr hab. Mirosław Herbowski
 4. prof. dr hab. Grzegorz Oliwa
 5. prof. dr hab. Paweł Paluch
 6. prof. dr hab. Olga Popowicz
 7. prof. dr hab. Jolanta Skorek-Münch
 8. prof. dr hab. Janusz Skowron
 9. prof. dr hab. Jacek Ścibor
 10. prof. dr hab. Marta Wierzbieniec
 11. dr hab. Piotr Grodecki, prof. UR
 12. dr hab. Wiesław Grzegorski, prof. UR
 13. dr hab. Agnieszka Hoszowska-Jabłońska, prof. UR
 14. dr hab. Maciej Kanikuła, prof. UR
 15. dr hab. Krzysztof Kostrzewa, prof. UR
 16. dr hab. Anna Marek-Kamińska, prof. UR
 17. dr hab. Ewa Nidecka, prof. UR
 18. dr hab. Magdalena Prejsnar-Wąsacz, prof. UR
 19. dr hab. Bożena Stasiowska-Chrobak, prof. UR
 20. dr hab. Jolanta Wąsacz-Krztoń, prof. UR
 21. dr hab. Tomasz Zając, prof. UR
 22. dr hab. Małgorzata Zarębińska, prof. UR
 23. dr hab. Dariusz Ziółek, prof. UR
 24. dr Kinga Fink
 25. dr Damian Kurasz
 26. dr Dominik Lasota
 27. dr Tomasz Nowak
 28. dr Elżbieta Ochwat
 29. dr Jarosław Pelc
 30. dr Leszek Pelc
 31. dr Paweł Węgrzyn
 32. mgr Urszula Buda
 33. mgr Renata Kadaj
 34. mgr Aldona Łysikowska