O Instytucie

image0011.jpg [118.65 KB]

 
           Instytut Muzyki w Kolegium Nauk Humanistycznych, to kolejna ewolucja struktur Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dawny Wydział Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego (2014-2019) powstał na bazie Instytutu Muzyki (do 2014 roku), jednostki dydaktyczno-naukowej należącej do struktur Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Z racji powołania nowego Wydziału, jednym z jego zadań (oprócz bieżącej działalności naukowo - dydaktycznej) było rozszerzenie oferty o nowe kierunki oraz specjalności, skierowanej dla potencjalnych kandydatów na studia. Opublikowana w 2018 roku ustawa o Szkolnictwie Wyższym wprowadziła zmiany dopuszczające korektę struktury uczelni, z których to zmian Uniwersytet Rzeszowski skorzystał. Z dawnych wydziałów powstały Kolegia. Od 2019 roku Instytut Muzyki jest częścią Kolegium Nauk Humanistycznych, łącząc w swojej strukturze nie tylko dziedziny sztuki. Aktualnie w strukturze Instytutu działają trzy kierunki:

 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Instrumentalistyka
Jazz i muzyka rozrywkowa

 

          Ze szczegółami dotyczącymi specjalności można zapoznać się wizytując stronę Uniwersytetu Rzeszowskiego. Historia narodzin dzisiejszego Instytutu sięga roku 1985, kiedy to w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie we współpracy z Krakowską Akademią Muzyczną powstał kierunek "Wychowanie muzyczne". Siedzibą stał się Pałacyk Lubomirskich, co stworzyło niepowtarzalną szansę prezentowania w zabytkowych wnętrzach dorobku nauczycieli i studentów muzyki. Intensywny rozwój kadry naukowo-dydaktycznej pozwolił na przekształcenie Katedry Wychowania Muzycznego w Instytut Muzyki w kwietniu 2000 roku, a od 2001 roku Instytut stał się jednostką dydaktyczno-naukową utworzonego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 
          Bazę lokalową Instytutu Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego stanowi obecnie gmach przy ul. Dąbrowskiego 83 w Rzeszowie, gdzie odbywają się zajęcia dydaktyczne, jak również koncerty. Studenci i pedagodzy mają do dyspozycji sale dydaktyczne, salę koncertową oraz kilka sal ćwiczeniowych. Instytut Muzyki posiada także zbiory biblioteczne obejmujące również wydawnictwa płytowe.