Muzyka w kontekście pedagogicznym, społecznym i kulturowym. Studia i szkice

 

     Seria wydawnicza Muzyka w kontekście pedagogicznym, społecznym i kulturowym. Studia i szkice pod red. Ewy Nideckiej i Jolanty Wąsacz-Krztoń, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego zawiera szeroką formułę tematyczną, która obejmuje wielopłaszczyznowe zagadnienia związane z muzyką, jej aspektami pedagogicznymi, społecznymi i kulturowymi. Serię charakteryzuje interdyscyplinarność, co przekłada się na różnorodność  ujęć poruszanej problematyki. W obszarze badań znajdują się zatem różnorodne aspekty szeroko pojętej wiedzy o muzyce, począwszy od  zagadnień edukacji muzycznej, poprzez rolę muzyki w społeczeństwie i kształtowaniu świadomości obywatelskiej oraz cywilizacyjnej. Ponadto czytelnik znajdzie tu filozoficzno-estetyczne konteksty muzyki, szkice wybitnych pedagogów i artystów , czy interpretacje wybranych dzieł muzycznych. Tak szeroka perspektywa pedagogiczna, psychologiczna, etnomuzykologiczna, kulturoznawcza i historyczno-analityczna daje impuls do zgłębiania wciąż niezbadanych jeszcze tematów i różnych kontekstów sztuk muzycznych.

Tom 1. Wyd. 2017 (znajduje się m.in. w zbiorach biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych)

Tom 2. Wyd. 2020, pt. Muzyka jako przedmiot recepcji, refleksji pedagogicznej i badań interdyscyplinarnych

Tom 3. Wyd. 2022, Polityczno-społeczne konteksty muzyki

 

Muzyka w kontekście pedagogicznym, społecznym i kulturowym TOM 1:
  1. OKŁADKA
  2. SPIS TREŚCI

 

Muzyka w kontekście pedagogicznym, społecznym i kulturowym TOM 2:
  1. OKŁADKA
  2. SPIS TREŚCI

 

Muzyka w kontekście pedagogicznym, społecznym i kulturowym TOM 3:
  1. OKŁADKA
  2. SPIS TREŚCI