Biblioteka

Biblioteka Instytutu Historii

W Bibliotece Instytutu Historii znajduje się bogaty zasób książek i czasopism liczący ponad 10 tys. woluminów. Zbiory obejmują publikacje z zakresu historii Polski i historii powszechnej i tematykę związaną z gospodarką, historiografią, wojskowością politologią, oświatą, kulturą, religią, sportem i turystyką itp.

Do korzystania ze zbiorów zapraszamy studentów, doktorantów oraz pracowników IH.

mgr Tomasz Sumara

Al. T. Rejtana 16 C
35-959 Rzeszów
pokój nr 023 (poziom -2)
budynek A1

tel.: +48 17 851 87 86
e-mail: tsumara@ur.edu.pl

Godziny otwarcia:
od poniedziałku do środy w godz. 10:00 - 14:00

open-book.jpg [44.25 KB]

LISTA PRENUMEROWANYCH CZASOPISM

KATALOG KSIĘGOZBIORU DO WYSZUKIWANIA

 

 • Galicja. Studia i materiały
 • Limes. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej
 • Przegląd Historyczno-Wojskowy


LISTA WCZEŚNIEJ PRENUMEROWANYCH CZASOPISM

 • Archiwista Polski - do 2022
 • Dzieje Najnowsze - do 2022
 • Historyka. Studia Metodologiczne - do 2022
 • Konteksty - do 2022
 • Kwartalnik Historii Kultury Materialnej - do 2020
 • Kwartalnik Historyczny - do 2022
 • Przegląd Historyczny - do 2021
 • Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych - do 2014
 • Roczniki Historyczne - do 2013
 • Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny - do 2015
 • Studia z dziejów Rosji i Europy środkowo-Wschodniej - do 2014
 • Studia Źródłoznawcze - do 2015
 • Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka” - do 2021
 • Wiadomości Historyczne - do 2022

 

Excel-icon.png [17.49 KB]

pdf-ikona.png [105.15 KB]

 

  

KATALOG CZASOPISM

pdf-ikona.png [105.15 KB]