Struktura/Kontakt z pracownikami

 

Zakład Historii Filozofii

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

dr hab. Przemysław Paczkowski, prof. UR – kierownik zakładu

pokój nr 25c
tel.: + 48 17 872 13 48
e-mail: ppaczkowski@ur.edu.pl

Czwartek

11:00- 12:00. p. 25c tydz. A

12.00 -13:45 - p. 25a tydz. B

dr hab. Krzysztof Bochenek, prof. UR

pokój nr 25a
tel.: + 48 17 872 13 48
e-mail: kbochenek@ur.edu.pl

Czwartek

8:30 - 10:00

Dyżur dyrektorski:

Czwartek - tydz. A

10:00-13:00

dr hab. Witold Nowak, prof. UR

pokój nr 310
tel.: + 48 17 872 13 24
e-mail: wnowak@ur.edu.pl

Środa

15:30-16:30

dr Marcin Subczak

pokój nr 25a
e-mail: msubczak@ur.edu.pl

Wtorek

9:30 - 11:00

 

dr Dariusz Szkutnik

 

pokój nr 25c
e-mail: dszkutnik@ur.edu.pl

 

Piątek

13:00 - 14:30


Zakład Filozofii Społecznej i Filozofii Kultury

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

dr hab. Beata Guzowska, prof. UR - kierownik zakładu

pokój nr 304
tel.: +48 17 872 13 51
e-mail: bguzowska@ur.edu.pl

Środa

12:00 - 13:30

prof. dr hab. Leszek Gawor

pokój nr 307
tel.: +48 17 872 13 50
e-mail: lgawor@ur.edu.pl

Środa

16:45 - 17:45

prof. dr hab. Vasil Gluchman

pokój nr 25c
tel.: +48 17 872 13 51
e-mail: vgluchman@ur.edu.pl

Czwartek

10:00 - 11:00 tydz. A

dr hab. Magdalena Michalik-Jeżowska, prof. UR

pokój nr 307
tel.: +48 17 872 13 50
e-mail: mmichalik@ur.edu.pl

URLOP

dr Ryszard Wójtowicz

pokój nr 304
tel.: +48 17 872 13 51
e-mail: rwojtowicz@ur.edu.pl

Wtorek

9:45 - 10:45


Zakład Filozofii Człowieka

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

dr hab. Artur Mordka, prof. UR – kierownik zakładu

pokój nr 307
tel.: + 48 17 872 13 50
e-mail: amordka@ur.edu.pl

Poniedziałek

15:00 - 16:00

dr hab. Romana Kolarzowa, prof. UR

pokój nr 310a
tel.: +48 17 872 13 53
e-mail: rkolarzowa@ur.edu.pl

Wtorek

14:15 - 15:45 tydz. B

Środa

15;45 - 16:30

dr Agnieszka Iskra-Paczkowska

pokój nr 307
e-mail: aiskra@ur.edu.pl

Piątek

10:00 -11:30

dr Adam Kubiak

pokój nr 307
tel.: + 48 17 872 13 50
e-mail: akubiak@ur.edu.pl

Poniedziałek

18.15 - 19:00

Czwartek

15:00 - 15:45


Zakład Filozofii Współczesnej

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

dr hab. Andrzej Niemczuk, prof. UR – kierownik zakładu

pokój nr 305
tel.: +48 17 872 13 54
e-mail: aniemczuk@ur.edu.pl

Środa

11:30 - 13:00

 

dr Paweł Balcerak

pokój nr 310a
tel.: +48 17 872 13 53
e-mail: pbalcerak@ur.edu.pl

Wtorek

9:30 - 11:00

dr Marek Bosak

pokój nr 305
tel.: +48 17 872 13 54
e-mail: mabosak@ur.edu.pl

Piątek

11:45 - 13:15

dr Włodzimierz Zięba

pokój nr 25a
tel.: +48 17 872 13 54
e-mail: wzieba@ur.edu.pl

Wtorek

11:45 - 13:15


Zakład Etyki

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

prof. dr hab. Aleksander Bobko – kierownik zakładu

pokój nr 314
tel.: +48 17 872 13 52
e-mail: abobko@ur.edu.pl

URLOP

dr hab. Magdalena Żardecka, prof. UR

pokój nr 314
tel.: +48 17 872 13 52
e-mail: mzardecka@ur.edu.pl

Środa

15:00 - 16:00 tydz. B

dr Izabela Pasternak

pokój nr 25c
tel.: +48 17 872 13 49
e-mail: ipasternak@ur.edu.pl

Środa

13:30 -15:00

dr Jadwiga Skrzypek-Faluszczak

pokój nr 314
tel.: +48 17 872 13 52
e-mail: jskrzypek@ur.edu.pl

Poniedziałek

8:30 - 9:30