Struktura/Kontakt z pracownikami

 

Zakład Historii Filozofii

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

dr hab. Przemysław Paczkowski, prof. UR – kierownik zakładu

pokój nr 25a
tel.: + 48 17 872 13 48
e-mail: ppaczkowski@ur.edu.pl

Czwartek

10:00- 12:00. p. 25c tydz. A

12.00 -14:00 - p. 25a tydz. B

dr hab. Krzysztof Bochenek, prof. UR

pokój nr 25a
tel.: + 48 17 872 13 48
e-mail: [email protected]

Środa

10:45 - 12:45

dr hab. Witold Nowak, prof. UR

pokój nr 310
tel.: + 48 17 872 13 24
e-mail: wnowak@ur.edu.pl

 

dr Marcin Subczak

pokój nr 319
e-mail: [email protected]

Poniedziałek

13:30 - 15:00


Zakład Filozofii Społecznej i Filozofii Kultury

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

dr hab. Beata Guzowska, prof. UR - kierownik zakładu

pokój nr 304
tel.: +48 17 872 13 51
e-mail: bguzowska@ur.edu.pl

Czwartek

8:30 - 10:00

prof. dr hab. Leszek Gawor 

pokój nr 307
tel.: +48 17 872 13 50
e-mail: lgawor@ur.edu.pl

Czwartek

13:30 - 14:30

prof. dr hab. Vasil Gluchman

pokój nr 25c
tel.: +48 17 872 13 51
e-mail: vgluchman@ur.edu.pl

Czwartek

10:00 - 11:00 tydz. B

dr hab. Magdalena Michalik-Jeżowska, prof. UR

pokój nr 307
tel.: +48 17 872 13 50
e-mail: mmichalik@ur.edu.pl

URLOP

dr Ryszard Wójtowicz

pokój nr 304
tel.: +48 17 872 13 51
e-mail: rwojtowicz@ur.edu.pl

Środa

9:45 - 11:15


Zakład Filozofii Człowieka

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

dr hab. Artur Mordka, prof. UR – kierownik zakładu

pokój nr 307
tel.: + 48 17 872 13 50
e-mail: amordka@ur.edu.pl

Poniedziałek

13:00 - 14:00

dr hab. Romana Kolarzowa, prof. UR

pokój nr 310a
tel.: +48 17 872 13 53
e-mail: rkolarzowa@ur.edu.pl

Środa

 15:15 - 17:15 tydz. B

dr Agnieszka Iskra-Paczkowska

pokój nr 307
e-mail: aiskra@ur.edu.pl

Wtorek

15:30 -17:00

dr Adam Kubiak

pokój nr 307
tel.: + 48 17 872 13 50
e-mail: akubiak@ur.edu.pl

Poniedziałek

15.30 - 17:00 tydz. B


Zakład Filozofii Współczesnej

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

dr hab. Andrzej Niemczuk, prof. UR – kierownik zakładu

pokój nr 305
tel.: +48 17 872 13 54
e-mail: aniemczuk@ur.edu.pl

Środa

13:00 - 14:30

 

dr Paweł Balcerak

pokój nr 310a
tel.: +48 17 872 13 53
e-mail: pbalcerak@ur.edu.pl

Środa

11:15 - 12:45

dr Marek Bosak

pokój nr 305
tel.: +48 17 872 13 54
e-mail: mabosak@ur.edu.pl

Piątek

10.00 - 11.30

dr Włodzimierz Zięba

pokój nr 25a
tel.: +48 17 872 13 54
e-mail: wzieba@ur.edu.pl

Środa

12:00 - 13:30


Zakład Etyki

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

prof. dr hab. Aleksander Bobko – kierownik zakładu

pokój nr 314
tel.: +48 17 872 13 52
e-mail: abobko@ur.edu.pl

URLOP

dr hab. Magdalena Żardecka, prof. UR

pokój nr 314
tel.: +48 17 872 13 52
e-mail: mzardecka@ur.edu.pl

Wtorek

 10:00 - 12:00

dr Izabela Pasternak

pokój nr 25c
tel.: +48 17 872 13 49
e-mail: ipasternak@ur.edu.pl

Wtorek

13:30 - 15:00 tydz. A

11:45 - 13:15 tydz. B

dr Jadwiga Skrzypek-Faluszczak

pokój nr 314
tel.: +48 17 872 13 52
e-mail: jskrzypek@ur.edu.pl

Poniedziałek

10.00-11.30