Struktura/Kontakt z pracownikami

 

Zakład Historii Filozofii

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

dr Marcin Subczak - kierownik zakładu

pokój nr 25c
e-mail: msubczak@ur.edu.pl

Poniedziałek

13:45 - 15:15

dr hab. Przemysław Paczkowski, prof. UR

pokój nr 25c
tel.: + 48 17 872 13 48
e-mail: ppaczkowski@ur.edu.pl

URLOP

dr hab. Krzysztof Bochenek, prof. UR

 

pokój nr 25a
tel.: + 48 17 872 13 48
e-mail: kbochenek@ur.edu.pl

Wtorek

9:30 - 11:00

dr hab. Witold Nowak, prof. UR

pokój nr 310
tel.: + 48 17 872 13 24
e-mail: wnowak@ur.edu.pl

Czwartek

15:30 -16:30

dr hab. Artur Mordka

pokój nr 307
tel.: + 48 17 872 13 50
e-mail: amordka@ur.edu.pl

Poniedziałek

15:30 - 16:30

 

dr Dariusz Szkutnik

 

pokój nr 25c
e-mail: dszkutnik@ur.edu.pl

 

Piątek

12:30 - 14:00


Zakład Filozofii Społecznej i Filozofii Kultury

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

dr hab. Beata Guzowska, prof. UR - kierownik zakładu

pokój nr 24 (Bud. A3)
tel.: +48 17 872 11 76
e-mail: bguzowska@ur.edu.pl

Czwartek

11:30 - 13:00

prof. dr hab. Vasil Gluchman


e-mail: vgluchman@ur.edu.pl

Czwartek-Piątek (po wcześniejszym indywidualnym uzgodnieniu)

dr hab. Magdalena Michalik-Jeżowska, prof. UR

pokój nr 307
tel.: +48 17 872 13 50
e-mail: mmichalik@ur.edu.pl

Poniedziałek

9:30 - 10:30

Wtorek

9:30 - 10:00

dr Ryszard Wójtowicz

pokój nr 304
tel.: +48 17 872 13 51
e-mail: rwojtowicz@ur.edu.pl

Środa

11:45 - 13:15

dr Agnieszka Iskra-Paczkowska

pokój nr 307
tel.: +48 17 872 13 50
e-mail: aiskra@ur.edu.pl

Poniedziałek

15:45 - 17:15


Zakład Filozofii Współczesnej

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

dr hab. Andrzej Niemczuk, prof. UR – kierownik zakładu

pokój nr 305
tel.: +48 17 872 13 54
e-mail: aniemczuk@ur.edu.pl

Środa

13:00 - 14:30

 

dr Paweł Balcerak

pokój nr 310a
tel.: +48 17 872 13 53
e-mail: pbalcerak@ur.edu.pl

Środa

12:00 - 13:30

dr Marek Bosak

pokój nr 305
tel.: +48 17 872 13 54
e-mail: mabosak@ur.edu.pl

Wtorek

14:30 - 16:00

dr Włodzimierz Zięba

pokój nr 305
tel.: +48 17 872 13 54
e-mail: wzieba@ur.edu.pl

Środa

11:45 - 13:15


Zakład Etyki

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

prof. dr hab. Aleksander Bobko – kierownik zakładu

pokój nr 314
tel.: +48 17 872 13 52
e-mail: abobko@ur.edu.pl

Czwartek

13:15 -14:45

dr hab. Magdalena Żardecka, prof. UR

pokój nr 314
tel.: +48 17 872 13 52
e-mail: mzardecka@ur.edu.pl

Wtorek - tydz. B

13:00 - 15:00

dr Izabela Pasternak

pokój nr 25c
tel.: +48 17 872 13 49
e-mail: ipasternak@ur.edu.pl

Wtorek

13:00 - 14:30

dr Jadwiga Skrzypek-Faluszczak

pokój nr 314
tel.: +48 17 872 13 52
e-mail: jskrzypek@ur.edu.pl

Czwartek

12:30 - 14:00

dr hab. Romana Kolarzowa

pokój nr 310a
tel.: +48 17 872 13 53
e-mail: rkolarzowa@ur.edu.pl

Piątek

13:30-14:15

dr Adam Kubiak

pokój nr 307
tel.: +48 17 872 13 50
e-mail: akubiak@ur.edu.pl

Piątek

18:15-19:45