Udostępnienie/wypożyczenie zabytków do przekazania do USMA

 

Udostępnienie/wypożyczenie zabytków do przekazania do USMA


      W celu uzyskania dostępu do zabytków i dokumentacji w celach naukowych lub wypożyczenia zabytków do celów wystawienniczych należy zwrócić się z wnioskiem na piśmie do Dyrekcji Instytutu Archeologii UR. Wzór wniosku znajduje się w zakładce Pliki do pobrania. Decyzja zostanie wydana przez Dyrekcję Instytutu Archeologii najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia wniosku.