Katedra Archeologii Pradziejowej


Katedra Archeologii Pradziejowej

Pracownik Dane kontakowe Termin dyżuru
prof. dr hab. Andrzej Pelisiak - kierownik katedry

pokój nr 1
tel.: +48 17 872 15 83
e-mail: apelisiak@ur.edu.pl

Czwartek 12:00-13:30
prof. dr hab. Sylwester Czopek

pokój nr 17
tel.: +48 17 872 15 91
e-mail: sczopek@ur.edu.pl

Środa 13:30-15:00
prof. dr hab. Sławomir Kadrow

pokój nr 5
tel.: +48 698 298 837
e-mail: skadrow@ur.edu.pl

Piątek 14:00-15:30
prof. dr hab. Małgorzata Rybicka pokój nr 2
tel.: + 48 17 872 15 83
e-mail: mrybicka@ur.edu.pl
Wtorek 11:00-13:00
dr hab. Marta Połtowicz-Bobak, prof. UR

pokój nr 18
tel.: +48 17 872 15 86
e-mail: mpoltowicz@ur.edu.pl

Poniedziałek 13:30-15:00
dr hab. Tomasz Bochnak, prof. UR

pokój nr 20
tel.: +48 17 872 15 94
e-mail: tbochnak@ur.edu.pl

Środa 15:00-16:30
dr hab. Katarzyna Trybała-Zawiślak, prof. UR

pokój nr 17
tel.: +48 17 872 15 91
e-mail: ktrybala@ur.edu.pl

Wtorek 12:00-13:30
dr Maciej Dębiec pokój nr 1
tel.: +48 17 872 15 83
e-mail: mdebiec@ur.edu.pl
Wtorek 8:30-10:00
dr Dariusz Król pokój nr 2
tel.: +48 17 872 15 83
e-mail: dkrol@ur.edu.pl
Poniedziałek 12:00-14:00
dr Wojciech Pasterkiewicz pokój nr 17
tel.: +48 17 872 15 91
e-mail: wpasterkiewicz@ur.edu.pl
Wtorek 14:00-15:30
dr Agnieszka Půlpánová-Reszczyńska pokój nr 19
tel.: +48 17 872 15 94
e-mail: apulpanova@ur.edu.pl
Czwartek 12:00-13:00