Wschodnie pogranicze środkowoeuropejskiej prowincji kulturowej w pradziejach 

 

Wschodnie pogranicze środkowoeuropejskiej prowincji kulturowej w pradziejach GRANT NCN, Opus 15, nr 2018/29/B/HS3/01166, dr hab. Małgorzata Rybicka, prof. UR(Nowe okno)(Link do innej strony)
“Gordinesti-Stinca goala jako modelowy przykład rozwoju i schyłku obronnych osiedli kultury trypolskiej z końca IV tys. BC”


GRANT NCN, Opus 8, nr 2014/15/B/HS3/02486, dr hab. Małgorzata Rybicka, prof. UR(Nowe okno)(Link do innej strony)
“Między zachodem a wschodem. Dynamika przemian społeczno-osadniczych od Karpat Wschodnich po Wyżynę Naddnieprzańską w IV i początkach III tys. BC”


GRANT NCN, Opus 14, nr 2017/27/B/HS3/01460, prof. dr hab. Sylwester Czopek(Nowe okno)(Link do innej strony)
"Na granicy dwóch światów. Aglomeracja chotyniecka scytyjskiego kręgu kulturowego - etap I: badania terenowe"


GRANT NCN, Opus 5, nr 2013/09/B/HS3/04277, prof. dr hab. Sylwester Czopek(Nowe okno)(Link do innej strony)
“Przemiany kulturowo-osadnicze w dorzeczu rzeki Wiszni w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza w kontekście zmian prahistorycznej i wczesnośredniowiecznej ekumeny”