Pogranicze polsko-ruskie i formowanie się Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej

 

Pogranicze polsko-ruskie i formowanie się Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej.

Formowanie się Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej w prerspektywie komparystycznej i diachronicznej


GRANT NPRH - Dziedzictwo narodowe I/2018, nr 11H 18 0344 86, dr hab. Marcin Wołoszyn, prof. UR
“Złote jabłko polskiej archeologii. Zespoły grodowe w Czermnie i Gródku (Grody Czerwieńskie), część II. Dokończenie prac dokumentacyjnych”

 

GRANT NCN, Opus 6, nr 2013/11/B/HS3/02052, dr hab. Marcin Wołoszyn, prof. UR
“Sfinks słowiańskiej sfragistyki - plomby typu drohiczyńskiego z Czermna na wschodnioeuropejskim tle porównawczym”