Nowości wydawnicze

 

                Nowości wydawnicze

Iwona Florkiewicz, Adrian Jusupović, Aleksandr Musin
et all.

The Sphinx of Slavic Sigillography – small lead seals of „Drohiczyn type” from Czermno. Material evidence = Sfinks słowiańskiej sfragistyki – plomby „typu drohiczyńskiego” z Czermna. Podstawy źródłowe, U Źródeł Europy Środkowo-Wschodniej = Frühzeit Ostmitteleuropas, t. 6/2, Kraków-Leipzig-Rzeszów-Saint Petersburg-Warszawa.

Książka powstała w ramach realizacji grantu:
Sfinks słowiańskiej sfragistyki – plomby typu drohiczyńskiego z Czermna na wschodnioeuropejskim tle porównawczym„. 
Kierownikiem projektu był dr hab. Marcin Wołoszyn, prof. UR 
(NCN – nr 2013/11/B/HS3/02052).

Spis treści

OKLADKA_VI_Tom 2.jpg [4.75 MB]

Redakcja naukowa:
Aleksandr Musin, Marcin Wołoszyn

The Sphinx of Slavic Sigillography. Dorogichin Seals in their East European Context = Sfinks słowiańskiej sfragistyki. Plomby typu drohiczyńskiego z Czermna na wschodnioeuropejskim tle porównawczym, U Źródeł Europy Środkowo-Wschodniej = Frühzeit Ostmitteleuropas, t. 6/1, Kraków-Leipzig-Rzeszów-Saint Petersburg-Warszawa.

Książka powstała w ramach realizacji grantu:
Sfinks słowiańskiej sfragistyki – plomby typu drohiczyńskiego z Czermna na wschodnioeuropejskim tle porównawczym„. 
Kierownikiem projektu był dr hab. Marcin Wołoszyn, prof. UR
(NCN – nr 2013/11/B/HS3/02052).

Spis treści

OKLADKA_VI_Tom 1.jpg [4.83 MB]

Redakcja naukowa:
Maciej Dębiec, Thomas Saile

A planitiebus usque ad montes. Studia archaeologica Andreae Pelisiak vitae anno sexagesimo quinto oblata

W 2020 roku Profesor Andrzej Pelisiak obchodził jubileusz
65. urodzin.
Z tej okazji otrzymał Księgę Jubileuszową, na którą składają się:
42 artykuły, przygotowane przez 78 autorów.

Szanowny Jubilat wraz z Księgą 

Spis treści

okładka.jpg [2.03 MB]

Redakcja naukowa:
Andrzej Janeczek, Michał Parczewski, Michał Dzik

Pogranicza w polskich badaniach mediewistycznych, z serii Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, tom 3

Publikacja do nabycia w Księgarni Wydawnictwa UR 

image.png [56.95 KB]

Redakcja naukowa:
Teresa Walińska, Monika Ożóg, Karol Kollinger

Rzymianie i barbarzyńcy. Religia-polityka–kultura, z serii Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, tom 6

Publikacja do nabycia w Księgarni Wydawnictwa UR

image.png [55.44 KB]

Redakcja naukowa:
Anna Pobóg-Lenartowicz, Renata Trawka,
Leszek Poniewozik

Obcy w mieście, obcy w klasztorze. Ciągłość i zmiana w życiu wspólnot lokalnych na ziemiach polskich w średniowieczu, z serii Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, tom 9

Publikacja do nabycia w Księgarni Wydawnictwa UR

image.png [59.69 KB]