Archiwum

                               
                                   Archiwum

Wykład mgr Kamila Karskiego
pt. KL Plaszow. Archeologia miejsca pamięci

Podczas wykładu został przedstawiony kompleksowy  program badań i wyników przeprowadzonych od 2016 roku prac archeologicznych na terenie dawnego obozu, począwszy od analizy źródeł historycznych i wizualnych, przez prace terenowe, obejmujące prospekcję geofizyczną, badania powierzchniowe, inwentaryzację terenu, wykopaliska i konserwację odkrytych artefaktów.

Termin/miejsce: 14 stycznia 2020 r., godz. 12:00 w sali nr 13, w budynku Instytutu Archeologii UR

KL Plaszow Archeologia Miejsca Pamięci.jpg [298.65 KB]

Konferencja naukowa
pt. Rubieże kultur - kultury rubieży. Z badań nad archeologią Europy Środkowo-Wschodniej od młodszej epoki kamienia do wczesnej epoki żelaza

Konferencja zorganizowana została z okazji 20-lecia utworzenia Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. W jej trakcie odbyła się także uroczystość wręczenia tytułu Doctora Honoris Causa Uniwersytetu Reszowskiego Panu Profesorowi Aleksandrowi Kośko

Termin/miejsce: 2-3 grudnia 2019 r., Aula Główna, w budynku A0, ul. Pigonia 1.

Fotka_konf_20-lecie.jpg [2.07 MB]

Wykład prof. dr hab. Sławomira Kadrowa
pt. Status kultury materialnej w wielkich archeologicznych projektach grantowych

Referat, na przykładzie aktualnie realizowanej w Niemczech polityki organizowania i finansowania nauki, omawiał preferowane sposoby poznawania odległej przeszłości społeczności ludzkich. Wyraźnie akcentowane są w nich procesualne aspekty ewolucji ludzkości przy jednoczesnym pomijaniu historycznej perspektywy poznawczej. Pod uwagę brane są przede wszystkim te elementy rzeczywistości, które poddają się kwantyfikacji i modelowaniu matematycznemu.

Spotkanie odbyło się w ramach cyklu MATERIALNE – NIEMATERIALNE Dziedzictwo i Tradycja w Perspektywie Interdyscyplinarnej

Termin/miejsce: 6 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 w sali nr 208 w Instytucie Historii UR (II piętro), Al. Rejtana 16c.

 

Wykład prof. dr hab. Jana Machnika i dr Pawła Jarosza
pt. Refleksje nad wydarzeniami w III tysiącleciu przed Chrystusem na północnym przedpolu Karpat

Wykład odbył się z okazji XX-lecia Instytutu Archeologii UR. Połączony był z promocją książki “Nekropolie ludności kultury ceramiki sznurowej z III tysiąclecia przez Chr. w Mirocinie na Wysoczyźnie Kańczuckiej” pod redakcją P. Jarosz, J. Machnik, A. Szczepanek.

Termin/miejsce: 5 czerwca 2019 r., godz. 13:00 w sali nr 13, w budynku Instytutu Archeologii UR.

image.png [353.82 KB]

 Wykłady w ramach PIKNIKU NAUKI - PRELUDIUM:

prof. dr hab. Sylwester Czopek
pt. Historia Wielkiego Odkrycia

dr Katarzyna Trybała-Zawiślak
pt. Tajemnice pól popielnicowych

Termin/miejsce: 24 maja 2019 r., godz. 18:15 oraz 19:15, w sali nr 167, w budynku A0, ul. Pigonia 1.

image.png [116.83 KB]

PIKNIK NAUKI EKSPLORACJE

W dniach 24-26 maja odbył się Piknik Nauki Eksploracje. Szczegóły w Programie.

58994540_2508940239180321_599797427041468416_o.jpg [212.14 KB]

Wykład prof. dr hab. Władysława Duczki
pt. Kłopoty z przeszłością Birki, tzw. wojowniczka z grobu 581 i inne artefakty, czyli o rzetelności naukowców.

Wykład odbył się z okazji XX-lecia Instytutu Archeologii UR. 

Termin/miejsce: 23 maja 2019 r., godz. 13:00 w sali nr 13, w budynku Instytutu Archeologii UR.

image.png [591.68 KB]

Wykład dr hab. Aleksandra Musina
pt.  Archiwum Cesarskiej Komisji Archeologicznej (1859-1917). Źródło do badań nad dziedzictwem kulturowym Polski (archeologia, architektura, numizmatyka)

Wykład odbył się z okazji XX-lecia Instytutu Archeologii UR. 

Termin/miejsce: 11 kwietnia 2019 r., godz. 12:00 w sali nr 13, w budynku Instytutu Archeologii UR.

image.png [100.82 KB]

Wykłady dr Mariji Ljustiny
pt. The Site of Zidovar in Banat - Two Millennia BC in the Palm of Your Hand
oraz
pt. Eternal Rest in Focus: Funerary Practice of Serbian Part of the Danube Basin during the Secon Iron Age

Wykłady odbyły się z okazji XX-lecia Instytutu Archeologii UR. 

Termin/miejsce: 11 kwietnia 2019 r., godz. 8:00 w sali nr 13, w budynku Instytutu Archeologii UR.

image.png [179.43 KB]

Wykład dr Pericy Špehara
pt. Christianization of the Central Balkans in Middle Ages

Wykład odbył się z okazji XX-lecia Instytutu Archeologii UR. 

Termin/miejsce: 10 kwietnia 2019 r., godz. 12:00 w sali nr 13, w budynku Instytutu Archeologii UR.

56593686_1342665225872784_2306781141740290048_n.png [139.50 KB]

Wykład dr Pericy Špehara
pt. Southern Pannonia in Early Middle Ages

Wykład odbył się z okazji XX-lecia Instytutu Archeologii UR. 

Termin/miejsce: 8 kwietnia 2019 r., godz. 12:00 w sali nr 13, w budynku Instytutu Archeologii UR.

image.png [210.89 KB]

XXXV Rzeszowska Konferencja Archeologiczna
Badania archeologiczne prowadzone na terenie południowo-wschodniej Polski, zachodniej Ukrainy i północnej Słowacji

Termin/miejsce: 2-3 kwietnia 2019 r., w sali konferencyjnej Muzeum Okręgowego w Rzeszowie (budynek administracyjny), ul. 3 Maja 19.

Program - A
Program - B

image.png [41.55 KB]

Wykład dr Kirsten Bos
pt. GENOMIC ANALYSES OF HISTORICAL PATHOGENS. What the ancient DNA can tell us about the diseases of our past?

Wykład odbył się z okazji XX-lecia Instytutu Archeologii UR. 

Termin/miejsce: 27 marca 2019 r., godz. 11:00 w auli nr 101, w budynku G4, ul. Warzywna 1 (Wydział Medyczny).

image.png [477.23 KB]

Wykład prof. dr hab. Michała Parczewskiego
pt. Wielki kurhan(?) w dorzeczu Wiszni

Wykład odbył się z okazji XX-lecia Instytutu Archeologii UR. 

Termin/miejsce: 25 marca 2019 r., godz. 12:00 w sali nr 13, w budynku Instytutu Archeologii UR.

image.png [702.14 KB]

Wykład dr hab. Marka Florka
pt. Stećci fenomen średniowiecznej sztuki sepulkralnej

Wykład odbył się z okazji XX-lecia Instytutu Archeologii UR. 

Termin/miejsce: 21 marca 2019 r., godz. 12:00 w sali nr 13, w budynku Instytutu Archeologii UR.

image.png [1.60 MB]

Wykład prof. Valentiny I. Mordvincevej
pt. Sarmatian Elites of the Volga - Don region in a space of tension between Rome and Parthia (3th c BC - mid-3rd c. AD)

Termin/miejsce: 14 marca 2019 r., godz. 13:30 w sali nr 13, w budynku Instytutu Archeologii UR.

image.png [92.53 KB]

Wykład dr Pawła Kroh
pt. Wielkie grodzisko (?) w Gorcach – zagadka archeologiczna

Termin/miejsce: 25 lutego 2019 r., godz. 12:00 w sali nr 13, w budynku Instytutu Archeologii UR.

52543464_1699729323506547_4319721249816182784_o.jpg [350.92 KB]

Wykłady poświęcone badaniom archeologicznym prowadzonym w Armenii:
dr hab. Krzysztof Jakubiak
pt. Projekt Metsamor widziany z perspektywy sześciu lat badań (sezony 2013-2018)

mgr Mateusz Iskra
pt. Koniec epoki brązu i początek epoki żelaza (XIV - VII wiek p.n.e.) na terenie Doliny Ararackiej

Termin/miejsce: 16 listopada 2018 r., godz. 12:30, w budynku Instytutu Archeologii UR.

46093476_1240806396058668_4917093991725400064_o.jpg [296.74 KB]

Konferencja
Magdalenian: chronology – territory – settlement – structures

Program

Termin/miejsce: 18-20 września 2018 r., Instytut Archeologii UR.

40511276_2175744805769669_5028608264900706304_o.jpg [334.89 KB]

Konferencja
Grody Czerwieńskie – złote jabłko polskiej archeologii. Seminarium nr 6 pt. Rzeki, które łączą, rzeki, które dzielą. Sieć wodna Europy Środkowo-Wschodniej i jej znaczenie w wiekach średnich. W tysiąclecie zwycięstwa Chrobrego w bitwie nad Bugiem

Konferencja została zorganizowana w ramach projektu naukowego NPRH pt. Złote jabłko polskiej archeologii. Zespoły grodowe w Czermnie i Gródku (Grody Czerwieńskie) – chronologia i funkcja w świetle badań dawnych oraz weryfikacyjnych.

Program

Termin/miejsce: 27-29 czerwca 2018 r., Hrubieszów.

36241846_1123447031127939_8478679773504077824_n.jpg [129.55 KB]

Konferencja
pt. Wspólne dziedzictwo: pogranicze słowacko-polskie w epoce brązu / Spoločné dedičstvo: slovensko-poľské pohraničie v dobe bronzovej

Konferencja została zorganizowana w związku z projektem (INT/EK/PO/1/I/B/0070), który był realizowany przez Uniwersytet Rzeszowski i Uniwersytet Preszowski (Prešov, Słowacja), w ramach programu Interreg Polska – Słowacja 2014-2020, współfinansowanego (85 %) przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – oś priorytetowa 1: „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”.

Program i książka abstraktów

Termin/miejsce: 21-23 maja 2018 r., w Auli "Kula", w budynku A0, ul. Pigonia 1.

image.png [225.10 KB]

Wykład prof. dr hab. Sylwestra Czopka
pt. CHOTYNIEC koło Radymna, zachodnia brama starożytnej Scytii

Termin/miejsce: 14 czerwca 2018 r., godz. 17:00, Muzeum w Jarosławiu (Kamienica Orsettich).

34401346_1731869316902927_8758101150256857088_o.jpg [308.55 KB]

Wykład dr Macieja Dębca oraz prof. Thomasa Saile
pt. Prehistoric salt exploitation in the Eastern Carpathians (SE-Poland)

Termin/miejsce: 22 maja 2018 r., godz. 12:00, sala im. Gerarda Labudy, parter gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie.

 

Konferencja
pt. Sfinks słowiańskiej sfragistyki. Plomby drohiczyńskie w świetle badań interdyscyplinarnych

Konferencja została zorganizowana w ramach projektu naukowego NCN pt. Sfinks słowiańskiej sfragistyki – plomby typu drohiczyńskiego z Czermna na wschodnioeuropejskim tle porównawczym.

Program

Termin/miejsce: 7-9 maja 2018 r., Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego (Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie).

31562058_1784259381633900_7361680688166207488_o.jpg [239.01 KB]