Złote jabłko polskiej archeologii...

 

Złote jabłko polskiej archeologii. Zespoły grodowe w Czermnie i Gródku (Grody Czerwieńskie), część II. Dokończenie prac dokumentacyjnych

 

Stanowiska image.png [115.56 KB]

Czermno - kompleks osadniczy
stan. 1 - grodzisko 
stan. 2 - podgrodzie
stan. 3 - osada/cmentarzysko
oraz
Gródek - grodzisko (stan. 1A)


Zespół badawczy

dr hab. Marcin Wołoszyn, prof. UR - kierownik zespołu

prof. dr hab. Andrzej Buko (IAiEPAN, Warszawa) - konsultant

dr Michał Auch (IAiEPAN, Warszawa) - wykonawca 

dr Tomasz Dzieńkowski (Instytut Archeologii UMCS, Lublin) - wykonawca 

dr Piotr N. Kotowicz (Muzeum Historyczne w Sanoku) - wykonawca 

dr Maciej Trzeciecki (IAiEPAN, Warszawa) - wykonawca 

dr Sylwia Wajda - wykonawca

mgr Jolanta Bagińska (Muzeum Regionane im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim) - wykonawca 

mgr Iwona Florkiewicz (Instytut Archeologii UR) - wykonawca 


Miejsce i czas badań

Czermno, gm. Tyszowce, pow. Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie

Gródek, gm. Hrubieszów, pow. Hrubieszów, woj. lubelskie

lata 2019-2021


Datowanie stanowisk

wczesne średniowiecze


Opis badań

  Celem projektu jest przygotowanie dwóch monografii pt. „Ceramika z badań dawnych w Gródku (1952-55) na tle znalezisk z Polski i Rusi. Studium interdyscyplinarne” a także „Czermno w świetle znalezisk z badań w latach 2010-2011. Chronologia, powiązania kulturowe, funkcja grodu”. 


Wybrane publikacje, w których znajdują się informacje o badaniach

W przygotowaniu!


Linki do stron internetowych informujących o badaniach

http://grodyczerwienskie.pl


Najnowsze informacje o wynikach badań

oficjalna strona dotycząca projektów związanych z Grodami Czerwieńskimi

image.png [5.63 KB]