Sfinks słowiańskiej sfragistyki...

 

Sfinks słowiańskiej sfragistyki - plomby typu drohiczyńskiego z Czermna
na wschodnioeuropejskim tle porównawczym

 

Stanowisko plomba.jpg [2.25 MB]

Czermno - kompleks osadniczy
stan. 1 - grodzisko
stan. 2 - podgrodzie
stan. 3 - osada/cmentarzysko


Zespół badawczy

dr hab. Marcin Wołoszyn, prof. UR - kierownik zespołu

dr hab. Adrian Jusupović (Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN, Warszawa) - wykonawca

dr hab. Aleksandr E. Musin (Instytut Historii Kultury Materialnej Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu) - wykonawca

dr hab. inż. Aldona Garbacz-Klempka (Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie) - wykonawca

mgr Anna Bochnak (Muzeum Emeryka Hutten-Czapskiego, Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie) - wykonawca

mgr Iwona Florkiewicz (Instytut Archeologii UR) - wykonawca 

mgr Beata Polit (Muzeum Narodowe w Kielcach) - wykonawca


Miejsce i czas badań

Czermno, gm. Tyszowce, pow. Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie

lata 2014-2019


Datowanie stanowiska

wczesne średniowiecze


Opis badań

  Celem projektu było kompleksowe, multidyscyplinarne, realizowane w międzynarodowym zespole opracowanie znalezisk plomb drohiczyńskich (ponad 1000 egz.) z Czermna na szerokim, wschodnioeuropejskim tle porównawczym.
      W trakcie kampanii z lat 2010-2011 odkryto w Czermnie 404 plomby, ponad 600 dalszych plomb odzyskano od „poszukiwaczy skarbów”. Tym samym plomby z Czermna stanowią najliczniejszy zbiór tego typu zabytków, poza eponimicznym Drohiczynem, gdzie odkryto ich nawet do 12.000.
    Zamierzeniem zespołu grantowego było przygotowanie i opublikowanie możliwie wszechstronnego korpusu plomb drohiczyńskich z Czermna jak i przedstawienie tych znalezisk na szerokim wschodnioeuropejskim (ruskim) tle porównawczym. Analizy typologiczne oraz katalog został wzbogacony o wyniki analiz metaloznawczych znalezisk z Polski (1. Czermno, 2. Drohiczyn [zbiory PMA, MNK] oraz 3. Dąbrowa Górnicza – Łosień) i Rosji, oraz katalog znalezisk plomb drohiczyńskich z Europy Wschodniej, przygotowany przez zespół pod kierunkiem najwybitniejszego znawcy tej problematyki – P. G. Gajdukova (Moskwa).


Wybrane publikacje, w których znajdują się informacje o badaniach

Wołoszyn M., Nosek E.M., Stępiński J., Rafalska-Łasocha A., Łasocha W., Bielańska E.
2015 The Seals from Czermno (Cherven Towns, Eastern Poland) – chemical analysis and metalurgical examination, Archeologia Polski LX, 123-152.

Wołoszyn M., Florkiewicz I., Garbacz-Klempka A.
2016 The Sphinx of Slav sigillography – Dorogichin seals from Czermno in their East European context. A preliminary report, [w:] Die frühen Slawen – von der Expansion zu den gentes und nationes, F. Biermann, T. Kersting, A. Klammt (red.), Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 81/2, Langenweißbach, 257-274.

Bochnak A., Wołoszyn M.
2017 The Sphinx of Slav Sigillography – Type Dorogichin Seals in Their East European, Context, [w:] M. C. Caltabiano (red.), Proceedings of the XV International Numismatic Congress. Taormina 2015, Roma-Mesina, Band II, 1069-1073. 

Musin A., Wołoszyn M.
2019 The Sphinx of Slavic Sigillography. Dorogichin Seals in their East European Context = Sfinks słowiańskiej sfragistyki. Plomby typu drohiczyńskiego z Czermna na wschodnioeuropejskim tle porównawczym, U Źródeł Europy Środkowo-Wschodniej = Frühzeit Ostmitteleuropas, t. 6, Kraków - Leipzig - Rzeszów - Saint Petersburg - Warszawa.

Linki do stron internetowych informujących o badaniach

http://grodyczerwienskie.pl


Najnowsze informacje o wynikach badań

oficjalna strona dotycząca projektów związanych z Grodami Czerwieńskimi

image.png [5.63 KB]