Banganarti, Sudan

 

 Banganarti, Sudan - ufortyfikowana osada

 

Stanowisko image.png [4.24 MB]

Banganarti, Sudan – ufortyfikowana osada średniowieczna


Kierownik badań

dr hab. Bogdan Żurawski, prof. Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk
(IKŚiO PAN) - kierownik ekspedycji archeologicznej


Miejsce i czas badań

Tanqasi (Banganarti), między III a IV kataraktą Nilu

badania prowadzone od 2001 r. przez IKŚiO PAN, do 2020 r. we współpracy z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, od 2016 r. we współpracy naukowej z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego


Datowanie stanowiska

VII-XIII w.


Opis badań

   Ufortyfikowana osada funkcjonująca wokół kościoła – tzw. Rafaelionu – średniowiecznego, chrześcijańskiego ośrodka pielgrzymkowego. Położona w dolinie Nilu, w centrum nubijskiego, chrześcijańskiego królestwa Makurii.

   Badania prowadzone są przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN.

     Od strony IA UR w badaniach uczestniczy dr Michał Dzik, który kieruje pracami terenowymi na osadzie otaczającej kościół, a także studenci archeologii z IA UR. Badania te ukierunkowane są na rozpoznanie takich zagadnień, jak podział funkcjonalny nubijskich domów oraz zmiany w organizacji przestrzeni osady, które zachodziły od VII do XIII wieku.

    Obecnie badania finansowane są ze środków grantowych, uzyskanych z:
– Narodowego Centrum Nauki, projekt nr 2016/21/B/HS3/03724: “Archanioły i szarańcza. Życie codzienne w Banganarti, centrum pielgrzymkowym nad środkowym Nilem, między VI a XVI wiekiem”.


Wybrane publikacje, w których znajdują się informacje o badaniach

Żurawski B.
2012 St. Raphael Church I at Banganarti Mid-sixth to Mid-eleventh Century, An Introduction to the Site and the Epoch, Gdansk Archaeological Museum African Reports, t. 10, Monograph Series, t. 2, Gdańsk.

Drzewiecki M.
2014 Banganarti – Fortifications, [w:] Anderson J.R., Welsby D.A. (red.), The Fourth Cataract and Beyond. Proceedings of the 12th International Conference for Nubian Studies, British Museum Publications on Egypt and Sudan, Vol. 1, Leuven-Paris-Walpole, 901-908.

Żurawski B.
2014 The Fourth Cataract in the Medieval Period, [w:] Anderson J.R., Welsby D.A. (red.), The Fourth Cataract and Beyond. Proceedings of the 12th International Conference for Nubian Studies, British Museum Publications on Egypt and Sudan, Vol. 1, Leuven-Paris-Walpole, 135-154.

Żurawski B. (with appendices by Lajtar A., Piasecki K., Laptas M., Woźniak M., Osypińska M., Cedro A.)
2015 Kings and Pilgrims. St Raphael Church II at Banganarti, mid-eleventh to mid-eighteenth century, Banganarti 2, Nubia V, Warsaw.

Dzik M.
2017 The North-East living quarter of the medieval pilgrim centre in Banganarti. Archaeological research in 2015 and 2016, Polish Archaeology in the Mediterranean 26/1, 289-300.


Najnowsze informacje o wynikach badań

image.png [5.63 KB]


Audycje radiowe promujące projekt