Wczesne i późne średniowiecze

 

Wczesne i późne średniowiecze


Granty Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH)

 
GRANT NPRH - Dziedzictwo narodowe I/2018, nr 11H 18 0344 86, dr hab. Marcin Wołoszyn, prof. UR
“Złote jabłko polskiej archeologii. Zespoły grodowe w Czermnie i Gródku (Grody Czerwieńskie), część II. Dokończenie prac dokumentacyjnych”


Wczesne i późne średniowiecze

 

 

Granty Narodowego Centrum Nauki (NCN)

 
GRANT NCN, Opus 6, nr 2013/11/B/HS3/02052, dr hab. Marcin Wołoszyn, prof. UR
“Sfinks słowiańskiej sfragistyki - plomby typu drohiczyńskiego z Czermna na wschodnioeuropejskim tle porównawczym”

 

GRANT NCN, Sonata 5, nr 2013/09/D/HS3/04452, dr Leszek Gardeła
“Zła śmierć we wczesnym średniowieczu. Pochówki atypowe z ziem polskich w perspektywie porównawczej”Inne projekty naukowe


 Banganarti, Sudan – ufortyfikowana osada

 

Lachowie na Rusi w drugiej połowie X i w X wieku, w perspektywie archeologicznej