Paleolit

Badania na paleolitycznym stanowisku Doroshivtsi III w dolinie Środkowego Dniestru pozwalają na rozpoznanie osadnictwa w okresie maksimum glacjalnego ostatniego zlodowacenia (LGM) na terenie refugialnym oraz ukazanie relacji pomiędzy środowiskiem naturalnym a osadnictwem i gospodarką społeczności zbieracko-łowieckich.

Stanowisko w Doroszywcach jest przykładem wielowarstwowego stanowiska późnograweckiego, zasiedlanego wielokrotnie, w okresie pomiędzy 22000 a 26000 lat temu.

Realizowane od 2019 roku badania wykopaliskowe na stanowisku w Doroszywcach są kontynuacją prac prowadzonych w latach 2006-12. W trakcie prac wykopaliskowych realizowanych w latach 2019 i 2021 pozyskano szczątki fauny, głównie mamuta, konia i renifera ale także m. in. wilka i kruka a także wyraźnie mniej liczne niż we wcześniej eksplorowanej części stanowiska, artefakty krzemienne wykonane techniką łupania. Uważa się, że wynika to albo z przyczyn związanych z procesami postdepozycyjnymi albo ze zróżnicowania funkcjonalnego obozowiska.

Prace gabinetowe koncentrują się na analizie danych archeologicznych w tym struktur nieruchomych i danych planigraficznych oraz na badaniach przyrodniczych pozwalających na rekonstrukcję środowiska naturalnego w najbliższym sąsiedztwie stanowiska. Badania te pokazują znaczenie badań mikroregionalnych w analizie uwarunkowań przyrodniczych – w tym także lokalnych – dla lokalizacji obozowisk i wyznaczania szlaków migracji społeczności górnoplejstoceńskich.

Badania prowadzone przez międzynarodowy zespół pod kierownictwem  dr hab. Marty Połtowicz-Bobak z IA UR oraz de Laryssy Kulakovskiej z NANU w Kijowie są finansowane w ramach projektu badawczego NCN (Grant nr 2018/31/B/HS3/03125 pt.: Środowisko i kultura graweckich i epigraweckich zbieraczy i łowców w dolinie Środkowego Dniestru).

Zespół badawczy:

Dr hab. Marta Połtowicz-Bobak Instytut Archeologii UR

Dr Larissa Kulakovska, Muzeum Archeologiczne NANU, Kijów, Ukraina

Prof. dr hab. Maria Łanczont, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, UMCS, Lublin

Mgr Dariusz Bobak, Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, Rzeszów

Dr Laëtitia Demay, Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris, Francja

Dr Olesia Kononenko, Muzeum Archeologiczne NANU, Kijów, Ukraina

Mgr Anna Lemanik, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, Kraków

Dr hab. Przemysław Mroczek, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, UMCS, Lublin

Prof. dr hab. Adam Nadachowski, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, Kraków

Dr Katarzyna Pyżewicz, Wydział Archeologii UW, Warszawa

Dr hab. Bogdan Ridush, Uniwersytet Jurija Fedkowycza  w Czernivcach, Ukraina

Mgr Karol Standzikowski, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, UMCS, Lublin

Dr Vitaly Usik , Muzeum Archeologiczne NANU, Kijów, Ukraina