Teliţa-Celic Dere/Teliţa-Edirlen, Rumunia

 

Teliţa-Celic Dere/Teliţa-Edirlen, Rumunia – dwie osady i nekropola 

 

Stanowisko

Teliţa-Celic Dere/Teliţa-Edirlen, jud. Tulcea, Rumunia.

Kompleks osadniczy – dwie osady i nekropola.


Kierownik badań

prof. Valeriu Sîrbu (Muzeul Brăilei w Brăila, Rumunia)


Miejsce i czas badań

Celic Dere, jud. Tulcea, Rumunia.

Badania prowadzono w latach 2008-2010, 2012-2015.


Datowanie stanowiska

VI-III w. p.n.e. – epoka żelaza


Opis badań

        W latach 2008-2010 i 2012-2015 Tomasz Bochnak wraz ze studentami IA UR uczestniczył w badaniach kompleksu osadniczego z VI-III w. przed Chr., położonego w dolinie rzeki Teliţa w Dobrudży. Wspomniane prace były prowadzone przez międzynarodowy zespół badawczy pod kierunkiem prof. Valeriu Sîrbu z Muzeul Brăilei w Brăila. Kompleks osadniczy składa się z birytualnej nekropoli płaskiej i kurhanowej, osady otwartej (stanowiska Teliţa-Celic Dere) oraz ufortyfikowanej osady wyżynnej pełniącej najprawdopodobniej funkcję refugium (stan. Teliţa-Edirlen). W badaniach, prócz studentów IA UR, uczestniczyli także wolontariusze – studenci archeologii z Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Warszawskiego oraz pracownica Muzeum-Zamku w Oświęcimiu. Badania finansowane były przez Muzeul Brăilei, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea, Muzeul Brăilei, Asociaţia de Studii pentru Arheologie Funerară, SC Digital Domain SRL Bucureşti oraz Uniwersytet Rzeszowski.


Wybrane publikacje w języku polskim, w których znajdują się informacje o badaniach

Sîrbu V., Ştefan M. M., Ştefan D., Bochnak T.
2015 Teliţa-Celic Dere, kompleks osadniczy z VI – III w. p.n.e. w północnej Dobrudży. Wyniki badań rumuńsko-polskiej misji archeologicznej za lata 2008-2015, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 35, 271-286.


Linki do stron internetowych informujących o badaniach

http://naukawpolsce.pap.pl