Bibracte, Francja

 

Bibracte, Francja – oppidum celtyckie

 

Stanowisko IMAG1304.jpg [3.92 MB]

Mont Beuvray, Francja. Oppidum Bibracte.

 
Kierownik badań

Do 2008 – Jean Paul Guillaumet

2009-2016 – T. Bochnak, P. Goláňová

Od 2017 – T. Bochnak


Miejsce i czas badań

Mont Beuvray (Bibracte), Francja


Datowanie stanowiska

II-I w. p.n.e. (okres lateński D, czasy panowania Augusta)


Opis badań

      Tomasz Bochnak od 2005 roku z ramienia IA UR prowadzi coroczne prace wykopaliskowe w obrębie kompleksu pracowni brązowniczych, kowalskich i emalierskich na celtyckim stanowisku Mont-Beuvray we Francji, identyfikowanym jako starożytne oppidum Bibracte znane z m.in. relacji Juliusza Cezara. Obecnie stanowisko archeologiczne wraz z położonym u stóp wzgórza muzeum i nieodległym centrum badawczym tworzy Bibracte-Centre archéologique européen; ważne centrum naukowe, jeden z kluczowych ośrodków badań nad kulturą celtycką. Początkowo pracująca na Mont Beuvray ekipa Instytutu Archeologii UR wchodziła w skład międzynarodowego zespołu koordynowanego przez prof. J.-P. Guillaumeta, a w latach 2009-2016 współtworzyła zespół polsko-czeski kierowany przez dr P. Goláňovą z Uniwersytetu Masaryka w Brnie i Tomasza Bochnaka. Od 2017 r. ekipa UR prowadzi samodzielne badania na oppidum Bibracte. We wspomnianych pracach wykopaliskowych, prócz studentów IA UR, uczestniczyli także wolontariusze – studenci archeologii z Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także pracownica Muzeum-Zamku w Oświęcimiu. Badania i pobyt finansowane są przez Bibracte-Centre archéologique européen, natomiast koszty dojazdu ekipy wykopaliskowej UR pokrywa Uniwersytet Rzeszowski.


Wybrane publikacje w języku polskim, w których znajdują się informacje o badaniach

Guillaumet J.-P., Dhennequin L., Goláňová P., Mölders D., Bochnak T.
2006 Wyniki badań wykopaliskowych na celtyckim oppidum Mont Beuvray/Bibracte (dep. Saône-et-Loire i Nièvre), w sektorach Côme Chaudron i Champlain, w roku 2005, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 27, 267-280.

Guillaumet J.-P., Dhennequin L., Egloff F., Goláňová P., Bochnak T.
2007 Wyniki badań wykopaliskowych na oppidum Mont Beuvray/Bibracte (sektory Côme Chaudron i Champlain) w roku 2006, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 28, 141-158.

Guillaumet J.-P., Dhennequin L., Goláňová P., Bochnak T.
2008 Wyniki badań wykopaliskowych zespołu pracowni rzemieślniczych Côme Chaudron na terenie oppidum Bibracte (Mont Beuvray, departamenty Nievre i Saone-et-Loire), w roku 2007, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 29, 215-228.

Bochak T., Kulikowska K.
2015 2005-2014 – dziesięć lat polsko-czeskich badań archeologicznych na Mont Beuvray – Bibracte, [w:] D. Waszak (red.), Celtica. Studia z dziejów Celtów, t. 3, Kalisz, 58‑78.

Bochnak T., Skowron K.
2017 Bibracte – współczesna historia celtyckiego oppidum, UR Journal of Humanities and Social Sciences, 2(3), 5-33. 


Linki do stron internetowych informujących o badaniach

https://www.bibracte.fr

image.png [5.63 KB]


Fotografie oraz filmy promujące badania

https://www.facebook.com/pg/BibracteMusee/photos

https://www.facebook.com/pg/BibracteMusee/videos