Badania w Bieczu

 

Badania w Bieczu

 

Stanowisko

ul. 3-go Maja i Kolejowa


Kierownik badań

mgr Paweł Kocańda (Instytut Archeologii, Uniwersytet Rzeszowski)

 
Miejsce i czas badań

Biecz, gm. loco, pow. Gorlice, woj. małopolskie

lipiec-sierpień 2017


Datowanie stanowiska

cmentarz przykościelny – XV-XVII w.

komisariat policji – XIX-XX w.


Opis badań

     Paweł Kocańda z ramienia Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego prowadził w lipcu i sierpniu 2017 roku nadzór oraz ratownicze badania archeologiczne w Bieczu (ulice 3-go Maja i Kolejowa). Powodem zlecenia prac była wymiana nawierzchni ulic, położonych w obrębie strefy ochrony konserwatorskiej. W trakcie badań natrafiono na pozostałości cmentarza przykościelnego (odkryto 5 pochówków i kilka skupisk kości), wiązanego z nieistniejącym już, a wzmiankowanym w 1450 roku kościele św. Jakuba. Pochówki orientowane były na linii wschód-zachód, w pozycji wyprostowanej, z czaszkami skierowanymi na zachód. Wśród pozyskanych zabytków wymienić należy fragmenty ceramiki naczyniowej z późnego średniowiecza i czasów nowożytnych, kafli, gwoździ i szkła.

    W trakcie badań natrafiono także na kamienno-ceglane fundamenty budynku. Przeprowadzona kwerenda pozwala przypuszczać, iż budynek ten stanowił pierwszy posterunek bieckiej policji państwowej, który powstał w końcu wieku XIX (pełnił także funkcję posterunku austriackiej policji kolejowej). Uległ zniszczeniu w końcowych latach II wojny światowej wskutek bombardowań. Obiekt ten widoczny jest na zdjęciach lotniczych z lat 1914-1915.


Galeria