Między zachodem a wschodem...

 

Między zachodem a wschodem. Dynamika przemian społeczno-osadniczych od Karpat Wschodnich po Wyżynę Naddnieprzańską w IV i początkach III tys. BC.

 

Stanowiska

Osady kultury trypolskiej i kultury pucharów lejkowatych


Zespół badawczy

prof. dr hab. Małgorzata Rybicka – kierownik zespołu

dr Dariusz Król

dr Aleksandr Diachenko

dr Ghenadie Sîrbu

dr Walentyn Pankowski

dr Andrey Hawinskyi

mgr Dymitr Verteletskyi


Miejsce i czas badań

Nowomalin-Podobanka i Kurgany-Dubowa koło Ostroga na zachodnim Wołyniu

Winniki-Żupan koło Lwowa

Gordineşti koło Edinet w północnej Mołdawii

Winniki-Lisiwka koło Lwowa

lata 2015-2019


Datowanie stanowisk

IV - pocz. III tys. BC.


Opis badań

         Projekt NCN Opus 8 realizowano w latach 2015-2019 na terenach zachodniej Ukrainy i Mołdawii. Prowadzono tam prace wykopaliskowe na stanowiskach kultury trypolskiej (Nowomalin-Podobanka i Kurgany-Dubowa koło Ostroga na zachodnim Wołyniu; Winniki-Żupan koło Lwowa oraz Gordineşti koło Edinet w północnej Mołdawii) i kultury pucharów lejkowatych (Winniki-Lisiwka koło Lwowa).     

     Celem projektu były badania rozprzestrzenienia importów, takich jak ceramika i krzemień wołyński, oraz innowacji stylistycznych w kompleksie kulturowym Cucuteni-Trypole i kulturze pucharów lejkowatych w skali regionalnej, jak i mikroregionalnej na obszarze od Karpat Wschodnich po Wyżynę Naddnieprzańską w IV i początkach III tys. BC. Podjęto  również próbę oceny ich znaczenia kulturowego. Projekt ten był także skierowany na przewartościowanie pojęć “centrum” i “peryferii” na przykładzie surowca wołyńskiego w kontekście statystycznego prawdopodobieństwa interakcji pomiędzy różnymi populacjami. Dało to podstawy do stworzenia modelu demograficznego i analizy transmisji kulturowej w szerokim kontekście społeczno-przyrodniczych przeobrażeń.


Wybrane publikacje, w których znajdują się informacje o badaniach

Artykuły

Diachenko A., Harper T.K. 
2016 The absolute chronology of Late Tripolye sites: a regional approach, Sprawozdania Archeologiczne 68, 81-105.

Sîrbu G. 
2016 НЕКОТОРЫЕ ИДЕИ ОТНОСИТЕЛЬНО ХРОНОЛОГИИ ПОЗДНЕЭНЕОЛИТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ ГОРДИНЕШТЬ В ПРУТО-ДНЕСТРОВСКОМ МЕЖДУРЕЧЬЕ, Наукові Сtудії 9, 108-121, Ісtорико-краєзиавчий музей м. Винники.

Bicbaev V., Jakubenko O., Rybicka M., Verteletskyi D. 
2017 Ceramika kultury pucharów lejkowatych w kontekście grupy Brynzeny kultury trypolskiej na przykładzie osiedli w Brynzenach Cygance i Żwańcu, Materiały i Sprawozdania Ośrodka Rzeszowskiego 38, 5-12.

Croitor R., Sîrbu G.
2017 Animal remains from the late Eneolithic settlement of Gordineşti II - Stînca goala (Edinet district), Revista Archaeologica, 215-219.

Verteletskyi D., Bardecki A.
2017 Nowi pamiatki tripolskoi kulturi z piwniczno-zahodnowo kraju Mizockowo krazku na Wołynskoj Wysoczini, Materiały i Sprawozdania Ośrodka Rzeszowskiego 38, 249-280.

Przybyła M.M., Sîrbu G., Rybicka M., Król D., Sîrbu L.
2017 Some results of the Geophisical Investigation of the Late Eneolithic Settlement of the Gordineşti II-Stînca goala, Edinet district, Republic of Moldova, Analecta Archaeoligica Ressoviensis 12, 49-58.

Diachenko A., Rybicka M.
2018 Świeciechów Flint and the Trans-regional Interactions of the Funnel Beaker Populations, Sprawozdania Archeologiczne 70, 119-137.

Rybicka M., Hawinskyj A., Biłas N., Król D., Sîrbu G.
2018 Wstępne informacje o badaniach nad kulturą pucharów lejkowatych w Winnikach, stanowisko Lisiwka, koło Lwowa przeprowadzonych w 2016 roku, Naukowi studii 10, 21-38, Historyczno-Krajoznawcze Muzeum w Winnikach i Uniwersytet Rzeszowski.

Monografie

Diaczenko A., Król D., Kyrylenko A., Rybicka M., Werteletski D. (z aneksami: Pankowski W. oraz Paszkiewicz G.)
2016 Nowomalin-Podobanka i Kurgany-Dubowa. Osiedla kultury trypolskiej na zachodnim Wołyniu, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Rybicka M.
2017 Kultura trypolska - kultura pucharów lejkowatych. Natężenie kontaktów i ich chronologia, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Rybicka M., Hawinskyj A., Pasterkiewicz W.
2019 Leżnica, stanowisko Czub - osiedle kultury pucharów lejkowatych na zachodnim Wołyniu z analizą zabytków krzemiennych autorstwa Witalija Konopli, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Diachenko A., Rybicka M., Król D., Sîrbu G. (eds.)
2019 Between the East and the West. Dynamic of Social Changes from the Eastern Carpathians to the Dnieper in the 4th – beginning of 3rd Millennium BC (Preliminary study), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.


Linki do stron internetowych informujących o badaniach

https://zik.ua

https://zaxid.net

http://day.kyiv.ua

https://dailylviv.com

https://24tv.ua

http://www.polukr.net

http://www.nas.gov.ua

https://www.5.ua

https://galinfo.com.ua

Najnowsze informacje o wynikach badań

image.png [5.63 KB]


Galeria