Nauki Przyrodnicze i Archeometria

 

Nauki Przyrodnicze i Archeometria


Inne projekty


Geomorfologia - projekty badawcze

 

Projekt IA-22/2018/508, dr Joanna Rogóż

        Dofinansowanie z dotacji celowej “508” na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego.

„Wieloaspektowe badania urn i kości przepalonych przy zastosowaniu zaawansowanych metod badawczych”


Projekt IA-25/2014/508, dr Joanna Rogóż

        Dofinansowanie z dotacji celowej “508” na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego.

„Wstępne badania antropologiczne przepalonych szczątków kostnych z cmentarzysk kurhanowych kultury kusztanowickiej na terenie zachodniej Ukrainy”, Zakarpackie Muzeum Przyrodnicze w Użhorodzie, Ukraina


Projekt IA-31/2014/508, dr Mirosława Zabilska-Kunek

        Dofinansowanie z dotacji celowej “508” na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego.

„Badania archeozoologiczne pozostałości kostnych ze stanowisk ludności kompleksu kulturowego Cucuteni-Tripolye i kultury pucharów lejkowatych”


Projekt 3307/16, dr Mirosława Zabilska-Kunek, charakter uczestnictwa: wykonawca (analiza kości zwierzęcych), kierownik: Antoni Lubelczyk (Muzeum Okręgowe w Rzeszowie)

         Zadanie dofinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego „Dziedzictwo Kulturowe. Priorytet 4: Ochrona zabytków archeologicznych” (zadanie 3307/16).

„Grodzisko i zamek w Czudcu na terenie dawnej ziemi sandomierskiej w świetle badań archeologicznych z lat 2001-2010’’


Projekt na lata 2010-2014, dr Mirosława Zabilska-Kunek, charakter uczestnictwa: wykonawca (analiza kości ryb), kierownik: Aleksander Pluskowski (Department of Archaeology, Reading University)

        Projekt poświęcony multi-dyscyplinarnym badaniom historii Pomorza Nadwiślanego oraz ziem pruskich, realizowany dzięki wsparciu finansowemu the European Research Council w ramach 7 Programu Ramowego.

„The Ecology of Crusading: The Environmental Impact of Conquest, Colonization and Religious Conversion in the Medieval Baltic’’