Na granicy dwóch światów...

 

Na granicy dwóch światów. Aglomeracja chotyniecka scytyjskiego kręgu kulturowego - etap I: badania terenowe

 

Stanowisko image.png [121.31 KB]

Grodzisko scytyjskiego kręgu kulturowego w Chotyńcu


Zespół badawczy

prof. dr hab. Sylwester Czopek – kierownik zespołu

dr Katarzyna Trybała-Zawiślak

dr Joanna Adamik-Proksa

dr Marcin Burghardt

dr Wojciech Rajpold

mgr Tomasz Tokarczyk

mgr Ewelina Ocadryga-Tokarczyk


Miejsce i czas badań

Chotyniec, gm. Radymno, woj. podkarpackie

sierpień-październik 2018

czerwiec -lipiec 2017

maj 2016 (wykopaliska na wale grodziska w Chotyńcu)


Datowanie stanowiska

VII-V w. p.n.e.


Opis badań

        W 2016 roku, w ramach grantu NCN realizowanego przez IA UR „Przemiany kulturowo-osadnicze w dorzeczu rzeki Wiszni w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza w kontekście zmian prahistorycznej i wczesnośredniowiecznej ekumeny” zostały zrealizowane pierwsze badania terenowe w miejscowości Chotyniec. Ich celem było rozpoznanie chronologii istniejącego w tym miejscu grodziska. Wynikiem tych badań  było odkrycie wielkiego grodziska kultury scytyjskiej. Prace archeologiczne kontynuowano w 2017 roku i wówczas odkryto tzw. zolnik oraz jedyną w Polsce amforę grecką, która stała się znakiem rozpoznawczym  ekspedycji chotynieckiej. Obecnie trwa kolejny sezon badań.


Wybrane publikacje w języku polskim, w których znajdują się informacje o badaniach

Czopek S., Trybała-Zawiślak K., Tokarczyk T., Ocadryga-Tokarczyk E., Burghardt M., Adamik-Proksa J., Rajpold W.
2017 Pierwsze sprawozdanie z weryfikacyjnych badań na grodzisku z wczesnej epoki żelaza w Chotyńcu, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 38, 291-305.


Linki do stron internetowych informujących o badaniach

https://nowiny24.pl

https://wiadomosci.wp.pl

https://www.tvp.info

http://naukawpolsce.pap.pl

http://wiadomosci.gazeta.pl


Najnowsze informacje o wynikach badań

image.png [5.63 KB]


Fotografie oraz filmy promujące badania