Epoka brązu i wczesna epoka żelaza

 

Epoka brązu i wczesna epoka żelaza


Granty Narodowego Centrum Nauki (NCN)


GRANT NCN, Opus 14, nr 2017/27/B/HS3/01460, prof. dr hab. Sylwester Czopek
"Na granicy dwóch światów. Aglomeracja chotyniecka scytyjskiego kręgu kulturowego - etap I: badania terenowe"

 image.png [121.31 KB]


GRANT NCN, Opus 5, nr 2013/09/B/HS3/04277, prof. dr hab. Sylwester Czopek
“Przemiany kulturowo-osadnicze w dorzeczu rzeki Wiszni w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza w kontekście zmian prahistorycznej i wczesnośredniowiecznej ekumeny”

GRANT NCN, Preludium 12, nr 2016/23/N/HS3/00666, mgr Wojciech Rajpold (doktorant IA UR)
“Wyznaczniki płci i wieku w grobach tarnobrzeskiej kultury łużyckiej w świetle analiz statystycznych”


Grant NCN, Preludium 7, nr 2014/13/N/HS3/04575, mgr Beata Polit (doktorantka IA UR)
"Biżuteria późnoscytyjska i sarmacka na Krymie – przemiany typologiczno-chronologiczne"


GRANT NCN, Preludium 6, nr 2013/11/N/HS3/04697, mgr Joanna Adamik (doktorantka IA UR)
“Ekumena ludności kultury trzcinieckiej w Polsce południowo-wschodniej. Studium osadniczo-kulturowe”


GRANT NCN, Preludium 5, nr 2013/09/N/HS3/02839, mgr Marcin Burghardt (doktorant IA UR)
“Stratyfikacja społeczna ludności Lasostepu Nadczarnomorskiego okresu scytyjskiego”

 

Inne projekty naukowe


"Wspólne dziedzictwo: pogranicze słowacko-polskie w epoce brązu"

Epoka brązu i wczesna epoka żelaza