MiSROA - tom 39

 

Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego -
tom 39

image.png [69.68 KB]

Sławomir Kadrow, Constantin Preoteasa, Anna Rauba-Bukowska, Senica Ţurcanu: The technology of LBK ceramics in eastern Romania

Dariusz Król: Studia nad osadnictwem kultury pucharów lejkowatych na lessach Podgórza Rzeszowskiego i Doliny Dolnego Sanu

Tomasz Boroń: Materiał odpadowy z produkcji siekier czworościennych z obiektów 1 i 11 ze stanowiska Wilczyce 10, pow. sandomierski

Beata Polit: Considerations on bracelets with “globular” and “pineal-shaped” endings from the Sarmatian period Crimea

Andrzej Rozwałka: Zaginiony krajobraz. Rola dawnej kartografii w badaniach archeologicznych minionych przestrzeni kulturowych. Wybrane przykłady z codziennej praktyki

Adrianna Raczak: Zabytki wykonane technikami krzemieniarskimi ze wschodniej części polskich Karpat. Badania z lat 2016–2017

Dmytro Verteletskyi, Andrij Bardetskyi: Datowanie materiałów kultury trypolskiej ze stanowiska Myrogoszcza 15 odkrytych w 2017 roku

Andrzej Dziedzic, Katarzyna Trybała-Zawiślak: Brązowa siekierka z Medyki w świetle wyników analizy składu chemicznego EDS

Marek Florek, Aldona Kurzawska, Dominik Kacper Płaza: Nowe cmentarzysko w Rzeczycy Suchej, gm. Dwikozy, woj. świętokrzyskie

Paweł Kocańda, Ewelina Ocadryga-Tokarczyk, Tomasz Tokarczyk: Wyniki badań archeologicznych prowadzonych w 2017 roku na ulicy 3 Maja w Rzeszowie, stanowisko 17

Joanna Rogóż: Nowożytne cmentarzysko z Placu Farnego oraz pochówki przy kościele Świętego Krzyża w Rzeszowie – wstępne informacje z badań antropologicznych

Sylwester Czopek: Odeszli...