MiSROA - tom 34

 

Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego -
tom 34

image.png [55.05 KB]

Aleksandr Diaczenko: The gravity model: simulating the interactions in anisotropic space

Aleksandra Sznajdrowska: Grób kultury amfor kulistych ze stanowiska Rozbórz 42, gm. Przeworsk

Andrzej Pelisiak: Pojedyncze przedmioty kamienne a strefy aktywności osadniczej i gospodarczej w neolicie we wschodniej części Karpat Polskich

Wojciech Rajpold: Przemiany ludnościowe zachodzące od środkowego okresu epoki brązu do początków epoki żelaza w tarnobrzesko-koprzywnickim regionie osadniczym

Piotr N. Kotowicz: Problematyka badań bronioznawczych nad wczesnośredniowiecznym uzbrojeniem Lubelszczyzny

Antoni Lubelczyk: Zespół kafli z dawnego dworu w Twierdzy, pow. Strzyżów, woj. podkarpackie

Dariusz Król, Aleksandr Pozichowski, Jakub Rogoziński, Małgorzata Rybicka: Krótka informacja o wynikach badań przeprowadzonych w 2012 roku w Nowomalinie-Podobanka, rejon Ostrog

Mirosław Mazurek, Jerzy Okoński, Małgorzata Rybicka: Studium przypadku. Obiekt 3834 z Rozborza, stan. 28, woj. podkarpackie

Jakub Czaja, Monika Kuraś: Znalezisko siekiery z podniesionymi brzegami z miejscowości Turbia, pow. Stalowa Wola

Elżbieta Małgorzata Kłosińska: Żulice, pow. Tomaszów Lubelski – domniemany zespół zabytków z wczesnej epoki żelaza

Elżbieta Małgorzata Kłosińska: Zapomniany skarb ozdób brązowych z miejscowości Skwarne, pow. Mińsk Mazowiecki

Urszula Bugaj, Predrag Lutovac, Zbigniew Polak, Maciej Trzeciecki: Relics of masonry structures on đuteza Hill

Halina Taras* Wojciech Taras (rec.): Maciej Trzciński (red.), Archeologia sądowa w teorii i praktyce, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, 201 stron, ISBN 978-83-264-4057-1

SUPLEMENT - Oleksij Komar, Natalia Chamajko: Idol ze Zbrucza: zabytek z epoki romantyzmu?