MiSROA - tom 33

 

Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego -
tom 33

Spis treści

Andrzej Szpunar: Pamięci Jerzego Okońskiego (1958–2012)

Michał Parczewski, Andrzej Pelisiak, Kazimierz Szczepanek: Najdawniejsza przeszłość polskich Bieszczadów

Michał Dobrzyński, Katarzyna Piątkowska: Zagadnienie eksploatacji łuszczniowej w kulturze pucharów lejkowatych na podstawie zabytków krzemiennych ze stanowiska 8/19 w Piaskach Wielkich, pow. Świdnik, woj. lubelskie

Aleksandra Sznajdrowska: Recepcja wzorców rösseńskich na Niżu Polski

Joanna Adamik, Marcin Burghardt: Materiały kultury trzcinieckiej ze stanowiska 8 w Trzebownisku, pow. Rzeszów

Joanna Adamik, Marcin Burghardt: Scytyjskie żelazne ciosła z bocznymi występami

Elżbieta Małgorzata Kłosińska: Przyczynek do badań nad występowaniem przedmiotów krzemiennych, kamieni i skamielin w grobach ludności kultury łużyckiej na Lubelszczyźnie

Piotr Łuczkiewicz, Roztislav W. Terpilovskij: Grób wojownika z młodszego okresu przedrzymskiego z miejscowości Mutyn na północno-wschodniej Ukrainie

Inna D. Potechina: Wyniki analizy antropologicznej ciałopalnego pochówku z Mutyna
Izabela Wnuczek: Strój Markomanów – Swebów w starszym okresie rzymskim

Йocип В. Кобаль: Давньоугорcькі археологічні пам’ятки Закарпаття (Україна)

Karol Leś: Nadzór archeologiczny w teorii i praktyce (na przykładzie woj. podkarpackiego)

Joanna Nowak: Jama kultury mierzanowickiej z osady wielokulturowej w Zamiechowie, stan. 9, pow. Jarosław

Elżbieta Małgorzata Kłosińska: Nieznane cmentarzysko ludności kultury łużyckiej w Makowie, pow. Racibórz

Ol’ga Ivanova: “Carottes” amphorae excavated in Mangup settlement (south-western Crimea)

Stanislav Shabanov: Two conical glass beakers from the Late Roman Period in the Crimea

Андрій Бардецький: Дослідження поселення лужицької і поморської культур в смт. Шацьк (урочище Сад) на Волині

Сергій Демедюк: Дослідження Шацького городища на Волині у 2011 році

Олексій Златогорський: Дослідження 2011 р. на території Волинської та Рівненської областей

Katarzyna Piątkowska (rec.): Shennan Stephen, Genes, Memes and Human History. Darwinian Archeology and Cultural Evolution, Thames and Hutson Ltd, London 2002

Piotr Łuczkiewicz: Sprawozdanie: Arbeitsgemeinschaft Eisenzeit beim West- und Süddeutschen Verband für Altertumsforschung e.V. „Waffen – Gewalt – Krieg”. Międzynarodowa konferencja w Rzeszowie w dniach 19–22.09.2012 r.