MiSROA - tom 30

 

Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego -
tom 30

Marek Florek, Jerzy Libera: Zabytki archeologiczne w zbiorach Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej w Rudniku nad Sanem (kolekcja ks. Franciszka Nicałka)

Jerzy Okoński, Barbara i Andrzej Szpunar: Mikroregion osadniczy wczesnego średniowiecza w dolinie środkowej Wisłoki w świetle badań w 2008 roku

Bartosz Pankowski: Stan badań archeologicznych nad średniowiecznymi zamkami dawnego województwa sandomierskiego

Marta Połtowicz-Bobak, Dariusz Bobak, Rafał Janicki: Nowy ślad osadnictwa środkowopaleolitycznego na Podkarpaciu

Sylwester Czopek, Joanna Ligoda, Joanna Podgórska-Czopek: Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 2008 roku na stanowisku 1 w Grzęsce, pow. Przeworsk

Joanna Ligoda: Wstępne wyniki archeologicznych badań wykopaliskowych na stanowisku 8 w Białobrzegach, pow. Łańcut (badania na trasie autostrady A4)

Jacek Jeremicz, Magdalena Wilk: Łyżka odlewnicza kultury łużyckiej

Elżbieta Małgorzata Kłosińska: Ażurowa aplikacja z motywem gryfa z Lubelszczyzny - awarski rarytas czy mistyfikacja?

Jerzy Okoński: Stanowisko 3 w Żyrakowie, pow. dębicki. Wstępne wyniki i refleksje na marginesie badań "autostradowych"
Monika Broszko: Badania archeologiczne prowadzone w Jarosławiu w latach 1960-2009
Łukasz Dzik, Małgorzata Schild: Badania archeologiczne prowadzone na terenie województwa podkarpackiego w latach 2007-2008

Bartosz Pankowski: Stan badań archeologicznych nad średniowiecznymi zamkami dawnego województwa sandomierskiego - Katalog (CD)